"REFORMA ŚMIECIOWA"

  • Drukuj

 

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2018

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD 2 półrocze 2018

EDUKACJA I INFORMACJA 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagórz

Informacja o osiągniętych przez Gminę Zagórz oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu w roku 2017

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagórz

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Informacja o zbierających i punktach zbierania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

naszesmieci

 

Deklaracja


Materiały wideo

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Zmiany od 2016 roku:

Uchwala Nr XLIV.239.2017

Uchwała Nr XXIX/140/2016

Uchwała Nr XXIX/141/2016

Uchwała Nr XXIX/142/2016

Uchwała Nr XXIX/143/2016

Archiwum:

Rok 2014:

uchwala_Nr_LII-336

uchwala_Nr_LII-337

uchwala_Nr_LII-338

uchwala_Nr_LII-339

uchwala_Nr_LII-340