„Zdalna Szkoła +”

Po raz kolejny Gmina Zagórz znalazła się na liście rankingowej Grantobiorców wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Tym razem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” pozyskano środki zewnętrzne, które zrefundowane zostaną na poziomie 100% wydatków na sprzęt do edukacji zdalnej dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Grant obejmuje zakup 46 szt. tabletów oraz 22 szt. laptopów na kwotę blisko 105 000,00 zł.