TELEFONY DO NAJBLIŻSZEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ ORAZ DO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO W SANOKU

STACJA SANITARNO-EPIDEMILOGICZNA:

PN-NDZ GODZ. 7.30-15.05 TEL. 13 46 612 19 LUB 536 048 617
PO GODZ. 15.05 TEL. ALARMOWY - 605 588 412

SPZOZ SANOK - ODDZIAŁ ZAKAŹNY

TEL. DYŻ.13 465 62 46