JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ZAGÓRZA

W trakcie wczorajszej (27.06) X Sesji Absolutoryjnej Rady Miejskiej w Zagórzu,radni jednogłośnie, 13 głosami "za" (dwóch radnych nieobecnych) podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zagórza Ernestowi Nowakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.