Spotkanie z Gminną Radą Sportu ubiegłej kadencji

W dniu 11.01.2019 r. odbyło się spotkanie Gminnej Rady Sportu. Burmistrz Zagórza Ernest Nowak podziękował za 4 lata dobrej współpracy. Szczególne podziękowania złożył Panu Grzegorzowi Czepielowi – Przewodniczącemu Gminnej Rady Sportu oraz wszystkim zrzeszonym działaczom sportowym, wręczając im listy gratulacyjne.