Wizyta profesroa Marcina Drąga

W ubiegły piątek odwiedził nas Profesor Marcin Drąg – naukowiec, wykładowca na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Wykłada chemię biologiczną oraz chemię fizjologiczną.
Tajniki swojej wiedzy zgłębiał także na uczelniach Włoch, Austrii, Francji oraz USA. W 2011 r. zdobył tytuł doktora habilitowanego – specjalizacja naukowa  to chemia biologiczna czyli mariaż chemii oraz biologii.
Szczególnym zainteresowaniem Profesora cieszą się enzymy zwane proteazami, które uczestniczą w procesach rozwoju chorób cywilizacyjnych, ale pełnią także pożyteczne funkcje, jak choćby rozkład przez nas spożywanego białka.
Profesor spotkał się młodzieżą w Gimnazjum w Zagórzu oraz w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej.