Gmina Zagórz uzyskała 100% dofinansowania na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz’’

Z projektu będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Zagórz, którzy ukończyli 25 rok życia i nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwijać już posiadane.  Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Bezpłatne 12-sto godzinne szkolenia będą organizowane w grupach liczących maksymalnie 12 osób. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione laptopy, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół.

Cel główny projektu: Rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia
i poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych u mieszkańców Gminy Zagórz powyżej 25 roku życia.

Gr. docelowa: Grupą docelową będzie 267 osób zamieszkałych na obszarze Miasta i Gminy Zagórz. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia w ramach modułu pn. „Moje finanse i transakcje w sieci”. Moduł ten przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Łączna wartość projektu to: 149 447,94 zł