DOBRY START

Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start, w tym przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach i przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia jest realizowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu przy ul. Targowa 5 w godzinach pracy Ośrodka.

https://www.youtube.com/watch?v=Ch7egjs49oY