Wyniki Naboru Projektu

WYNIKI NABORU

do

Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” podaje do ogólnej wiadomości wyniki naboru do poszczególnych zadań projektowych Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

 W załączenie przedkładamy Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oraz załączniki do Protokołu zawierające listy osób zakwalifikowanych do zadań projektowych: Załącznik nr 1 – PŁYWANIE i AQUA-AEROBIC, Załącznik nr 2SIATKÓWKA, Załącznik nr 3 – FITNESS-AEROBIK, Załącznik nr 4 – NORDIC WALKING.

    Załączamy także HARMONOGRAM wyjazdów na Basen i spotkań oraz niezbędne informacje i ustalenia organizacyjne.