Sara Jaworska i Aleksandra Semen stypendystkami Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

  • Drukuj

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionej młodzieży w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Stypendium zostało przyznane 230 uczniom, legitymującym się średnią powyżej 5,00 i szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Wśród wyróżnionych znajdują się dwie uczennice Gimnazjum w Zagórzu - Sara Jaworska z klasy III c oraz Aleksandra Semen z klasy II c.

Opiekunem i autorem Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego gimnazjalistek jest  p. Krystyna Witowicz.

Gratulujemy Oli i Sarze
Oraz życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych.