Trwa budowa kanalizacji w Olchowej, Czaszyn następny!

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego mierzona m.in. kolejnymi odcinkami gminnej sieci kanalizacyjnej to jeden z najważniejszych priorytetów rozwojowych Gminy Zagórz.  Dzięki funduszom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę Zagórz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014 – 2020 gminna sieć kanalizacyjna powiększy się o kolejne 32 kilometry!

Na etapie realizacji jest obecnie pierwszy - pięciokilometrowy odcinek, który wraz z trzema przepompowniami ścieków już w sierpniu 2018 roku obejmie zabudowę mieszkaniową w miejscowości Olchowa oraz 3 budynki w miejscowości Tarnawa Górna. To efekt projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Osławy”, na realizację którego Gmina Zagórz otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 1 306 979,55 zł. Uwzględniwszy możliwość odliczenia kosztów inwestycji wynikających z tytułu podatku VAT zdanie opiewające na łączną kwotę 2 740 929,00 zł. będzie stanowić obciążenie dla budżetu gminnego w wysokości

niewiele ponad 920 000 zł.

W czwartek 21 grudnia 2017 r.,  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano pierwsze trzy umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. W gronie beneficjentów oprócz Gminy Solina i Domu Macierzystego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym znalazła się również Gmina Zagórz. Partnerski projekt zagórskiego samorządu i ukraińskiego Dobromila opiewający na łączną kwotę 10 608 817,50 zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych tj. 9 547 935,73 zł.
Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja działań projektowych takich, jak: budowa ok. 27 – kilometrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Czaszynie i Tarnawie Dolnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromilu, oraz szeroko pojęta promocja projektu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie ekologii. Pierwsze prace przy kanalizacji w Czaszynie planowane są na połowę 2018 r.