X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Gdy późną wiosną 2017 r. Uniwersytet Rzeszowski rozesłał propozycje wzięcia udziału w X Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu do ich realizacji zgłosiły się: Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Porażu i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. Uczennice Gimnazjum (Magdalena Tokarz, Ksenia Kaczmarska i Karolina Jankowska) wzięły udział w spotkaniu organizacyjnym w Rzeszowie, po czym uczniowie obydwu szkół opracowali własne programy działania. Do grudnia zbierano wywiady prowadzone z osobami starszymi, które pamiętają jeszcze tamte czasy, a następnie zaprezentowano je na dodatkowych zajęciach.

   Szkoła Podstawowa w Porażu zorganizowała – 9 grudnia – wycieczkę po miejscowości, której celem było zapoznanie z historią lokalną, w tym i Żydów zamieszkujących Poraż w przeszłości. Na spotkaniu w szkole uczniowie wysłuchali wywiadów ze „świadkami historii” oraz wykładu o walorach krajoznawczo-turystycznych Poraża, a następnie udali się do „starej plebanii”, w której znajduje się – nieco już zapomniana – izba regionalna. O zgromadzonych eksponatach, makietach i mapkach opowiadał ksiądz proboszcz Mariusz Woźniczyszyn. Kolejnym punktem wyprawy było miejsce mordu Żydów dokonane przez Niemców w czasie II wojny światowej znajdujące się w części miejscowości nazywanej Granicą. Na cmentarzyku, na którym spoczywają pomordowani, uczniowie uzyskali dokładniejsze informacje o holokauście i zdarzeniu sprzed prawie 80-ciu lat. W zajęciach wzięli udział: Wiktoria Adamowska, Patrycja Kruczek, Jakub Gocek, Emilia Krawczyk, Witold Osenkowski i Gabriel Łuc fotografujący wycieczkę.

   Gimnazjum w Tarnawie Dolnej zorganizowało – 15 i 16 grudnia – biwak, podczas którego, w pierwszy dzień wysłuchano wykładu o faszyzmie, okupacji ziem polskich i holokauście, zaprezentowano zgromadzone wywiady oraz obejrzano dwa filmy „Żydzi na naszych terenach” w wersjach polko-angielskiej i angielskojęzycznej, nakręcone przez uczennice Gimnazjum: Anitę Czuchry, Katarzynę Płaziak, Karolinę Kowalik i Martynę Semczyk. Na drugi dzień uczestnicy spotkali się z Panem Stanisławem Zarzycznym, który podczas wycieczki po Tarnawie Dolnej opowiadał dzieje miejscowości zamieszkiwanej niegdyś przez Polaków, Ukraińców i Żydów pokazując ciekawe obiekty lub miejsca, w których były oraz o ludziach, którzy w niej żyli.

   W biwaku uczestniczyli: Magdalena Tokarz, Maria Czepiel, Karolina Tokarz, Michał Krajnik, Krzysztof Skoczółek, Kacper Stach, Sebastian Kraus, Maksymilian Muszyński, Rafał Pawlik, Dawid Mołocznik, Adrian Torba, i Aleksandra Krajnik oraz Konrad Gocek, którzy fotografowali realizowane zajęcia.

   Do „X Obchodów… szkoły zgłosił Pan Marek Drwięga, który organizuje i koordynuje wszystkie działania zapisane w programach opracowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Porażu i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej.