Podpisanie umów o współpracy transgranicznej

1-1-1ZAGÓRZ: W dniu 19 sierpnia 2011 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zagórz odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Zagórz a miastem Gorodok (Ukraina), a także umowy o współpracy pomiędzy Gminą Zagórz a miastem Schodnica (Ukraina). Spotkanie dotyczyło także ustalenia działań dotyczących złożenia wspólnego wniosku do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Gminę Zagórz reprezentowali:

1) Ernest Nowak- Burmistrz Miasta i Gminy

2) Alicja Wosik-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

3) Łukasz Woźniczak- Sekretarz Miasta i Gminy

4) Zbigniew Tarnawa-Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

Miasto Gródek:

1) Ivan Prots- Zastępca Burmistrza Miasta Gródek

2) Roman Opaliński - Radny Rady Miasta Gródek

Miasto Schodnica:

1) Ivan Piliak- Burmistrz Miasta Schodnica

2) Volodymyr Goliak - Radny Rady Miasta Schodnica

3) Mykola Shepitichak- Przedstawiciel Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Schodnica

Z delegacją z miasta Schodnica omawiano przygotowywany wniosek o środki unijne, dotyczący inwestycji drogowych. Ponadto podjęto decyzję dotyczącą podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Zagórz i miasta Schodnica poprzez staranie się o dofinansowanie dokumentacji technicznej. Po stronie Zagórza dokumentacja dotyczy ruin Klasztoru O.O. Karmelitów Bosych pochodzących z XVIII w., natomiast po stronie Miasta Schodnica - stworzenia dokumentacji technicznej „Muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego Ukrainy w Schodnicy”

Z delegacją z miasta Gorodok uzgodniono szczegóły dotyczące kwestii opracowania wspólnego wniosku dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zagórz w miejscowościach Poraż i Zagórz oraz mieście Gorodok.

Rozwój współpracy transgranicznej sprzyjać będzie umocnieniu więzi pomiędzy Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską, a bezpośrednie kontakty obywateli i społeczności, jak też instytucji i organizacji społecznych sprzyjać będą społecznemu i gospodarczemu rozwojowi, oraz pogłębią współpracę w sferze oświaty, nauki i informacji.

 
6 9
8 7
 
2 3
4 5