Ruszyła budowa świetlicy wiejskiej w Olchowej

OLCHOWA (GMINA ZAGÓRZ): W poniedziałek 8 sierpnia w symboliczny sposób zainaugurowano budowę tytułowego obiektu. Lokalna społeczność czekała na tę chwilę kilka lat. Ukończenie inwestycji planowane jest na 20 czerwca 2012 roku.

 

Pierwsze – symboliczne sztychy ziemi pod fundamenty świetlicy w Olchowej przy pomocy łopaty – „sztychówki” wybrali: Ernest Nowak – Burmistrz Zagórza, Marek Marcinik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zagórz, Krzysztof Muszyński – Sołtys Olchowej oraz Jan Giefert – przedstawiciel Firmy „DARJAN” w Hoczwi – wykonawcy robót.

 

 

Według zapewnień Marii Kapinos – kierownika budowy moment ten nastąpi już 20 czerwca przyszłego roku. Z zapowiedzi szybkiego tempa inwestycji oraz z wyboru tradycyjnej technologii wykonania świetlicy zadowolony jest Marek Marcinik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu. - Cieszę się, że ostatecznie będzie to budynek tradycyjny a nie kontenerowy, jaki proponowano w poprzedniej kadencji samorządu. – mówi radny Gminy Zagórz.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż całkowity koszt budowy (około 412 000 zł) zostanie pokryty w połowie ze środków pozabudżetowych. – Pięćdziesiąt procent wartości inwestycji stanowią środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – informuje Bartosz Kopczyk – pracownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.