Droga do Kalnicy wyremontowana

KALNICA (GMINA ZAGÓRZ): Dzięki środkom pozabudżetowym pozyskanym przez zagórskie władze samorządowe mieszkańcy wsi Kalnica wzbogacili się o kilkusetmetrowy odcinek asfaltowej nawierzchni, która czyni dojazd do ich posesji bezpiecznym i wygodnym.

 

 

W niedawnym odbiorze technicznym świeżo wyremontowanej drogi uczestniczył m.in. Grzegorz Sowa – sołtys Kalnicy, który podkreśla, że dla niespełna 105 - osobowej społeczności wsi usytuowanej na peryferiach Gminy Zagórz każda nowa inwestycja ma bardzo duże znaczenie. – Po ostatnich powodziach nawierzchnia drogi została rozmyta do tego stopnia, że dojście do posesji suchą stopą było praktycznie niemożliwe. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni naszym władzom, że nie będziemy już tonąć w błocie – dodaje sołtys.
O ekonomicznych i technicznych aspektach inwestycji mówi Stanisław Ball – pracownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz: - W ramach remontu położono nawierzchnię asfaltową o długości 380 i szerokości 5metrów. Ponadto poprawiono odwodnienie drogi poprzez wykonanie przepustów i oczyszczenie przydrożnych rowów. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 172 000 zł z czego 163 000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – wyjaśnia Stanisław Ball.
Zadowolenia z remontu drogi nie ukrywa Krzysztof Strzyż – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów Rady Miejskiej w Zagórzu. – Mam nadzieję, że w ślad za tą inwestycją pójdą następne, po to aby podnieść atrakcyjność tej niezwykle urokliwej części Gminy Zagórz dla turystów i potencjalnych inwestorów – dodaje radny.