Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2011/2012

Informujemy, że zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Zagórz organizuje bezpłatny transport i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zainteresowani rodzice / prawni opiekunowie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz proszeni są o złożenie wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 (w załączeniu) do 19 sierpnia 2011 r. w Zespole Obsługi Szkół w Zagórzu ul. 3 Maja 2.                                                                                  Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ewentualnie skierowanie do nauczania specjalnego.

wniosek.doc