Kolejne inwestycje w Zagórzu

W dniu dzisiejszym tj. 18.05.2017 r. podczas konferencji prasowej w sanockim magistracie, w której udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, oraz partnerzy projektu w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka oraz Wójta Gminy Sanok Anny Hałas podpisano umowę dotyczącą projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko”.

Partnerski projekt będzie realizowany przez Gminę Zagórz, Miasto Sanok oraz Gminę wiejską Sanok. Jego całkowita wartość wynosi 29 865 767,57 PLN przy dofinansowaniu w wysokości 21 266 174 PLN.

Głównym elementem projektu będzie budowa nowoczesnego dworca multimodalnego w Sanoku oraz zakup 11 autobusów, które obsługiwać będą również Gminę Zagórz.

Po stronie Gminy Zagórz realizowana będzie budowa parkingu samochodowego typu „parkuj i jedź” umożliwiającego zmianę indywidualnego środka transportu na zbiorowy oraz przebudowa drogi gminnej ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego.

Dzięki realizacji projektu  powstanie parking samochodowy o pow. ok 4200 m2 wraz z drogą dojazdową, który będzie zlokalizowany naprzeciw cmentarza przy ul. Batorego. Dodatkowo gruntownie przebudowany zostanie blisko 300-metrowy odcinek drogi gminnej ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego. Inwestycja obejmie m.in. wymianę 11 szt. słupów oświetlenia drogowego, przebudowę zatoki przystankowej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Wartość zagórskiej części projektu zamknie się kwotą 1 508 916,00 PLN z czego 85 % stanowi dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.

Więcej zdjęć na naszym Facebooku:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864268517046609&id=471544186319046