WYRÓŻNIENIE DLA ZAGÓRZA!

 

Podczas wczorajszej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bydgoszczy nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany 2017".
Dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzu został wyróżniony w kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu.
Przypominamy, że w tym roku do konkursu przystąpiły aż 94 obiekty.
"Wyróżnienie przyznano za utrwalenie reliktów obiektu stanowiącego wyjątkowej wartości składnik krajobrazu kulturowego tego miejsca. Przeprowadzone prace pozwoliły na pełne udostępnienie trwałej ruiny zespołu klasztornego" - takie słowa padły na wczorajszej uroczystości.
Burmistrz Zagórza Ernest Nowak w imieniu władz samorządowych serdecznie podziękował za to niezwykle cenne wyróżnienie jednocześnie zapraszając do Gościnnej Bramy Bieszczadów.

Fot. Paweł Kobek