OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.03.2011r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

STAROSTA SANOCKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

(znak sprawy : AB.6740.9.3.2011) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz , z dnia 25.02.2011r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej Morochów –Czaszyn z włączeniem do drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany wraz z budową kładki pieszo - jezdnej przez rzekę Osława w Morochowie” na działkach:

I. Działki w całości wchodzące pod inwestycję ( położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji): 294, 293/3, 315, 329.
II. Działki dzielone pod inwestycję( położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji):
296/1 (296/3, 296/4), 302/1 (302/8, 302/9), 302/2 (302/10, 302/11), 302/6 ( 302/12, 302/13), 302/7 (302/14, 302/15), 303 ( 303/1, 303/2), 308 (308/1, 308/2), 309 (309/1, 309/2), 310 (310/1, 310/2), 330 (330/1, 330/2), 335/8 (335/12, 335/13), 336 (336/1, 336/2), 325 (325/1, 325/2), 324 (324/1, 324/2), 322/1 (322/3, 322/4), 322/2 (322/5, 322/6), 321/4 ( 321/9, 321/10), 321/3 (321/7, 321/8), 321/1 ( 321/5, 321/6), 319 (319/1, 319/2), 318 (318/1, 318/2), 316 (316/1, 316/2)
( w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)
III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych:
293/1, 302/7 (302/14, 302/15), 303 ( 303/1, 303/2), 306, 308 (308/1, 308/2), 309 (309/1, 309/2), 310 (310/1, 310/2), 330 (330/1, 330/2), 332, 335/8 (335/12, 335/13), 336 (336/1, 336/2), 325 (325/1, 325/2), 322/1 (322/3, 322/4), 321/4 ( 321/9, 321/10), 321/3 (321/7, 321/8), 321/1 ( 321/5, 321/6), 319 (319/1, 319/2), 318 (318/1, 318/2), 316 (316/1, 316/2), 614
( w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym, podkreślono działki wód płynących)

Obręb: Morochów,
Gmina: Zagórz,
Powiat: sanocki

Zainteresowani ,w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogę zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój nr 21 lub 28, tel. 13 46 57 621 lub 13 46 57 620, w godzinach pracy Urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.