Artykuły

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zagorz z dnia 17 lipca 2018 r

w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania działań promujących nowy styl życia

Zarządzenie nr 141_2018 Burmistrza Miasta i Gminy