Aktualności

Lip Dub na sześćsetne urodziny Zagórza już gotowy! (video)

lip2W bieżącym roku mija 600 lat od powstania pierwszej, pisemnej znanej współcześnie  wzmianki o nadoslawskim grodzie. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu we współpracy z zagórską Biblioteką oraz Młodzieżową Radą Gminy Zagórz uczcili doniosły jubileusz tytułowym przedsięwzięciem zrealizowanym dzięki dotacji z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – „Równać Szanse”.

Finałową rejestrację zagórskiego Lip Duba poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, w których wzięli udział młodzieżowi liderzy skupieni w większości w Młodzieżowej Radzie Gminy Zagórz (MRGZ). To właśnie ta kilkunastoosobowa grupa bezpośrednich beneficjentów projektu uczestniczyła m.in. w warsztatach z zakresu podstaw PR oraz skutecznej współpracy z mediami. W ich trakcie młodzi samorządowcy uczyli się jak

Czytaj więcej: Lip Dub na sześćsetne urodziny Zagórza już gotowy! (video)

Święto lwowskich strażaków (video)

DSC03578LWÓW/ZAGÓRZ: 2 czerwca na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia (LPUBŻ) odbyła się  promocja tegorocznych absolwentów. Podniosła uroczystość zgromadziła szacowne grono przyjaciół i partnerów Uniwersytetu wśród, których od 8 maja br. jest także Gmina Zagórz.
Uroczystą galę ze strony ukraińskiej zaszczycił swą obecnością m.in. Wasyl Kwaszuk - wiceminister Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy oraz Petro Kołodij – pierwszy zastępca przewodniczącego lwowskiej rady wojewódzkiej. Gratulacje i serdeczności pod adresem rektora LPUBŻ gen. Mychajły Koziara kierowali przedstawiciele polskich instytucji partnerskich w osobach:  st. bryg. Marka Chmiela - komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz bryg. Sławomira Wojty – zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka, który ze

Czytaj więcej: Święto lwowskich strażaków (video)