Aktualności

Ogłoszenie – Zebrania Mieszkańców

Zebrania Mieszkańców Osiedli odbędą się kolejno:

 1. Osiedle Leska Góra-Żabnik – 06 lutego 2018 nr. (środa) godz. 18:00 w Świetlicy Miejskiej w Zagórzu przy ul. Targowa 5
 2. Osiedle Stary Zagórz – 08 lutego 2019 r. (piątek) godz. 18:00 w Sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 37
 3. Osiedle Domów Jednorodzinnych – 09 lutego 2019 r. (sobota) godz. 16:00 w szkole Podstawowej w Zagórzu ul. Wolności 10
 4. Osiedle Pod Klasztorem-Skowronówka – 13 lutego 2019 r. (środa) godz. 18:00 w Domu Pielgrzyma w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego
 5. Osiedle Nowy Zagórz – 15 lutego 2019 r. (piątek) godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Zagórzu ul. Wolności 10
 6. Osiedle Zasław- 16 lutego 2019 r. (sobota) godz. 17:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu przy ul. Filtrowej 34
 7. Osiedle Dolina – 16 lutego 2019 r. (sobota) godz. 17:00 w Świetlicy Miejskiej w Dolinie
 8. Osiedle Wielopole – 20 lutego 2019 r. (środa) godz. 18:00 w Świetlicy Miejskiej w Zagórzu przy ul. Batorego 102

Proponowany Porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania
 • Wybór sekretarza zebrania
 • Zatwierdzenie porządku obrad
 • Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla
 • Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o wykonaniu budżetu za 2018 r.
 • Podział budżetu osiedla na 2019 r.
 • Dyskusja, wolne wnioski, zapytania
 • Zakończenie zebrania

Skan ogłoszenia

XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. W tym roku obchody w Zagórzu odbywały się po raz trzeci, a ich współorganizatorami w naszej miejscowości byli Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Zagórzu, Zespół Obsługi Szkół, Gimnazjum w Tarnawie Dolnej im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Zagórzu  im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała  Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoła Podstawowa nr. 2 w Zagórzu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Porażu im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa w Łukowem.

Uroczystości rozpoczęły się w środę 30 stycznia o godz. 10.00 nabożeństwem
w intencji osób zamordowanych odprawionym przez proboszcza ks. Józefa Kasiaka. Następnie pod zbiorową mogiłą w Zasławiu, w miejscu masowej egzekucji Żydów w obozie pracy i zagłady  uczczono pamięć pomordowanych. Po odmówionej po aramejsku modlitwie Kadisz przez Dawida Ringlera, wiązanki i znicze złożyli  przedstawiciele władz samorządowych:  Sekretarz Miasta i Gminy Zagórz Alicja Górniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Czesław Łuc oraz Radni Rady Miejskiej w Zagórzu Ewa Rodkiewicz i Tomasz Pyrć. Wiązanki złożyli również zaproszeni goście dr Joanna Potaczek,  mieszkańcy Zagórza, młodzież szkolna oraz gromada zuchowa.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu wysłuchaliśmy prelekcji Joanny Albigowskiej, Obóz pracy przymusowej w Zasławiu w relacjach świadków historii. Prelekcja była przeplatana czytanymi przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 z Sanoka oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Zagórzu fragmentami relacji naocznych świadków tych wydarzeń. Fragmenty pochodziły z książek Abrahama Wernera – Ocalenie z innego miejsca oraz Jafy Wallach – Gorzka wolność. Następnie dr Joanna Potaczek w swoim krótkim wystąpieniu Obóz w Zasławiu – mało znane epizody i historie opowiedziała o komendancie ochrony kolei stacji Zagórz Fleyu i jego zbrodniach, za które otrzymał Order Krwi. Natomiast młodzież z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz ze Szkół Podstawowych w Porażu, Mokrem i Łukowem pod opieką nauczyciela historii Marka Drwięgi pokazała prezentację podsumowującą działania dotyczące historii i kultury ludności żydowskiej zamieszkałej niegdyś w ich miejscowościach.