Aktualności

Trwa Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Zagórzu!!!

Od 01. 09. 2017 rozpocznie swoją działalność Samorządowe Przedszkole w Zagórzu przy ul. Wolności 10.
Nabór dzieci do przedszkola w wieku od 3 do 5 lat jest prowadzony od 3 do 20 kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej w Zagórzu ul. Wolności 10.
Wnioski o przyjęcie można również pobrać ze strony internetowej szkoły www.spzagorz.pl
Wypełnione wnioski należy złożyć najpóźniej  do 20.04.2017 do godziny 15.00.

V Zagórski Kiermasz Wielkanocny - relacja.

W minioną sobotę 8 kwietnia 2017 roku odbył się V Zagórski Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu. Uczestnikami kiermaszu były Koła Gospodyń Wiejskich i Miejskich z całej gminy Zagórz. W tym roku kiermasz odbył się dzięki gościnności naczelnika Pana Zbigniewa Bryndzy w pięknej, przestronnej Sali Sekcji Eksploatacji PKP w Zagórzu.

Przygotowane przez Panie wielkanocne stoły uginały się pod ciężarem ozdób i wyrobów gastronomicznych które kusiły smakoszy. Każdy mógł kupić coś dla siebie oraz spróbować regionalnych, wielkanocnych potraw, które zostały przygotowane do degustacji. Główną atrakcją jednak był konkurs na najpiękniejszy koszyk wielkanocny, w którym brało udział trzynaście kół gospodyń. Komisja w składzie: Teresa Kułakowska,  Aniceta Brągiel – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu oraz Agnieszka Bar miała dokonać oceny koszyków pod względem wrażenia artystycznego oraz tradycji . Jury miało bardzo trudne zadanie, ale po burzliwych obradach przyznali następujące miejsca:

I miejsce – Koło Gospodyń w Kalnicy

II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Porażu

III miesce Koło Gospodyń Miejskich Mieszczanki

Czytaj więcej: V Zagórski Kiermasz Wielkanocny - relacja.

Zagórz i Dydnia stawiają na OZE!

Gminy Zagórz i Dydnia złożyły do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kosztów realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE  DYDNIA”. Inicjatywa ma służyć poprawie stanu środowiska naturalnego oraz obniżeniu kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie partnerskich samorządów.
Realizacja projektu polegać będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, a w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyszczególnione tu działania projektowe będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym).
Proekologiczne i innowacyjne działania samorządów Zagórza i Dydni spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych środowisk. Na terenie Gminie Zagórz projekt obejmie łącznie 517 gospodarstw domowych, w których zostanie zainstalowane:
- 263 szt. zestawów (o mocy od 1,1 do 7,15 kW) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,905 MW;
- 327 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o mocy 1,63 kW każdy) o łącznej mocy 1,197 MW;
- 80 szt. pomp ciepła (o mocy od 3 do 10 kW) o łącznej mocy 0,240 MW;
- 92 szt. kotłów na biomasę (o mocy od 15 do 30 kW) o łącznej mocy 1,675 MW.

W przypadku Gminy Dydnia właściciele 164 gospodarstw domowych zgłosili zapotrzebowanie na:
- 65 szt. zestawów (o mocy od 1,1 do 7,15 kW) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,279 MW;
- 98 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o mocy 1,63 kW każdy) o łącznej mocy 0,431 MW;
- 15 szt. kotłów na biomasę (o mocy od 15 do 30 kW) o łącznej mocy 0,300 MW.

Ocena przedstawionego tu projektu  przewidywana jest na lipiec 2017 r. W przypadku uzyskania dofinansowania zostanie podpisana umowa z instytucją zarządzającą projektem. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż urządzeń instalacji OZE. Realizacja i rozliczenie całego zadania planowane jest na 2018 rok.

Zabytek Zadbany 2017

Kolejny etap za nami!
Dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzu został nominowany do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany" 2017.
W dniach 28-30 marca 2017 w siedzibie NID w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury, które wyłoniło 17 spośród 94 zgłoszonych obiektów.
Laureaci konkursu zostaną przedstawieni na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia br. w operze Nova w Bydgoszczy.
Więcej informacji: http://www.nid.pl/…/Dla_wlascicieli_i…/Aktualnosci/news.php…

Fot. Maciej Kuczma