Aktualności

11 listopada

Konkurs na legendę "O Zagórskiej Krainie"

 

Zachęcamy do udziału w konkursie na legendę „O Zagórskiej Krainie”.

Celem konkursu jest stworzenie krótkiej legendy np. o powstaniu miasta Zagórz lub gminnych miejscowości, o Klasztorze Karmelitów Bosych lub innych ciekawych zabytkach i miejscach oraz wydarzeniach historycznych z terenu Miasta i Gminy Zagórz.

Mile widziane jest trzymanie się postaci i faktów historycznych, ale nie jest to obowiązkowe. Liczymy na inwencję twórczą uczestników.

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci:
- monet okolicznościowych
- koszulek z nadrukiem
- pinsów z herbem
- kubków
- przewodników

Konkurs trwa od 2 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK - OŚWIADCZENIE

 

Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”

W dniu 31.10.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 w następujących proporcjach: Dla Gminy Zagórz: wartość projektu - 10 158 166,55 zł, dofinansowanie - 7 857 230,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych) Dla Gminy Dydnia: wartość projektu - 2 763 438,80 zł, dofinansowanie - 2 131 205,00 zł. Dzięki temu wsparciu w 518 gospodarstwach domowych z terenu zagórskiej gminy zostanie zamontowane: 263 zestawy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,90 MW; 327 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1,19 MW; 80 pomp ciepła o łącznej mocy 0,24 MW oraz 92 kotłów na biomasę o łącznej mocy 1,67 MW. W Gminie Dydnia projekt obejmie łącznie 164 gospodarstwa domowe, które wzbogacą się o: 65 szt. paneli fotowoltaicznych, 98 szt. instalacji solarnych oraz 15 szt. kotłów klasy 5 na biomasę. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to kwiecień 2018. Ich zakończenie powinno nastąpić 7 miesięcy później. Spotkanie, w którym wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Burmistrz Zagórza Ernest Nowak, Wójt Dydni Jerzy Adamski, posłowie: Bogdan Rzońca i Piotr Uruski oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając stało się okazją do wysokiej oceny skuteczności zagórskiego samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Burmistrz Ernest Nowak dziękując za uznanie podkreślał, iż liczne projekty realizowane przez Gminę Zagórz nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy z obecnymi w trakcie spotkania parlamentarzystami oraz samorządem wojewódzkim na czele z Marszałkiem Władysławem Ortylem.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zagorz.pl/index.php?limitstart=6#sigFreeId92b11c660f

Inicjatywa „Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”

         W wyniku oddolnej inicjatywy, członkowie OSP w Łukowem zgłosili udział w projekcie „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” realizowanym przez ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Założeniem projektu był stworzenie nowego siedliska przyrodniczego (ekosystemu) i ostoi gatunków wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin poprzez zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego oraz kłokoczki w Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie potencjału ekologicznego, edukacyjnego i turystycznego miejscowości Łukowe, na temat znaczenia naturalnych siedlisk dzikich zwierząt, ptaków, owadów i roślin oraz poprawę estetyki miejscowości.

Wspomniane gatunki zachowały się jedynie w rezerwatach i nielicznych, izolowanych ostojach – a taką właśnie ostoję pragniemy utworzyć dzięki realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z tym przewidzianych zostało szereg działań polegających na odbudowie stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew i krzewów poprzez przygotowanie terenu (w tym ogrodzenie i melioracja), zakup i nasadzenie sadzonek cisa pospolitego (ok. 1 500 szt.) i kłokoczki południowej (ok. 250 szt.).

Projekt zyskał aprobatę, dlatego w listopadzie 2016 r. została podpisana umowa na realizację inicjatywy, natomiast w styczniu 2017 podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Gminą Zagórz, Ochotniczą Strażą Pożarną w Łukowem oraz Stowarzyszeniem „Pro Carpathia”, na mocy którego Gmina udostępniła grunt pod realizację inicjatywy przez OSP w Łukowem.

Na uwagę zasługuje aspekt edukacyjny inicjatywy – uczniowie szkół gminnych zyskają możliwość zwiększenie wiedzy, a tym samym szacunku dla ginących gatunków roślin, pozwoli zrozumieć , że zasoby naturalne należy chronić, inicjatywa powinna również przypominać że polskie lasy to nasz zielony kapitał dla ochrony środowiska i klimatu - gwarantujący rozwój następujących po nas pokoleń.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Liderem Inicjatywy jest  Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem. Koszt jej realizacji wynosi 18 700,00 PLN.