Aktualności

XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. W tym roku obchody w Zagórzu odbywały się po raz trzeci, a ich współorganizatorami w naszej miejscowości byli Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Zagórzu, Zespół Obsługi Szkół, Gimnazjum w Tarnawie Dolnej im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Zagórzu  im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała  Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoła Podstawowa nr. 2 w Zagórzu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Porażu im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa w Łukowem.

Uroczystości rozpoczęły się w środę 30 stycznia o godz. 10.00 nabożeństwem
w intencji osób zamordowanych odprawionym przez proboszcza ks. Józefa Kasiaka. Następnie pod zbiorową mogiłą w Zasławiu, w miejscu masowej egzekucji Żydów w obozie pracy i zagłady  uczczono pamięć pomordowanych. Po odmówionej po aramejsku modlitwie Kadisz przez Dawida Ringlera, wiązanki i znicze złożyli  przedstawiciele władz samorządowych:  Sekretarz Miasta i Gminy Zagórz Alicja Górniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Czesław Łuc oraz Radni Rady Miejskiej w Zagórzu Ewa Rodkiewicz i Tomasz Pyrć. Wiązanki złożyli również zaproszeni goście dr Joanna Potaczek,  mieszkańcy Zagórza, młodzież szkolna oraz gromada zuchowa.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu wysłuchaliśmy prelekcji Joanny Albigowskiej, Obóz pracy przymusowej w Zasławiu w relacjach świadków historii. Prelekcja była przeplatana czytanymi przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 z Sanoka oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Zagórzu fragmentami relacji naocznych świadków tych wydarzeń. Fragmenty pochodziły z książek Abrahama Wernera – Ocalenie z innego miejsca oraz Jafy Wallach – Gorzka wolność. Następnie dr Joanna Potaczek w swoim krótkim wystąpieniu Obóz w Zasławiu – mało znane epizody i historie opowiedziała o komendancie ochrony kolei stacji Zagórz Fleyu i jego zbrodniach, za które otrzymał Order Krwi. Natomiast młodzież z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz ze Szkół Podstawowych w Porażu, Mokrem i Łukowem pod opieką nauczyciela historii Marka Drwięgi pokazała prezentację podsumowującą działania dotyczące historii i kultury ludności żydowskiej zamieszkałej niegdyś w ich miejscowościach.

 

VII Otwarte Mistrzostwa Zagórza w biegach narciarskich

W sobotę 26 stycznia 2019 r. na trasach biegowych przyległych do kompleksu skoczni narciarskich "Zakucie" w Zagórzu odbyły się VII Otwarte Mistrzostwa Zagórza w biegach narciarskich dedykowane pamięci Jerzego Batrucha - zagórzanina, wieloletniego prezesa Polskiego Okręgowego Związku Narciarskiego (POZN) w Ustrzykach Dolnych, działacza sportowego, niezapomnianego trenera i wychowawcy kilku narciarskich pokoleń...

Na dystansie 10 km w kategorii mężczyzn w grupie wiekowej od 18 do 40 lat triumfował Tomasz Czech (ZKN Sokół Zagórz) Wśród kobiet w analogicznej kategorii wiekowej na dystansie 5 km najlepsza okazała się Paula Pasterczyk (MUKS Podkarpacie Jedlicze). Wśród mężczyzn w wieku 41 – 60 lat najszybciej 10 – km trasę przebiegł Jacek Staroń (KROSSKI Remsport). W rywalizacji kobiet na dystansie 5 km w grupie wiekowej 41 - 60 lat bezkonkurencyjna okazała się Agnieszka Kubacka (MUKS Podkarpacie Jedlicze). Wśród narciarskich weteranów (wiek 60 +) w biegu na 10 - kilometrowym dystansie triumfował Marian Jajeśnica (MUKS Podkarpacie Jedlicze) pokonując Juliusza Pałasiewicza (ZKN Sokół Zagórz) oraz Romana Piskadło (KROSSKI Remsport). Finałowym akcentem imprezy organizowanej przez MGOKiS w Zagórzu oraz POZN w Ustrzykach Dolnych była ceremonia wręczenia nagród zwieńczona wspólnym pamiątkowym zdjęciem uczestników.

W czwartek rusza nabór wniosków na małe przetwórstwo

Już od czwartku 31 stycznia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.  

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:  

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.   

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.