Aktualności

11 listopada

Uroczystość wręczenia nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej

W dniu 25 października 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej wykraczającej poza standardowe obowiązki nauczycielskie.
Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak wraz z Dyrektorem Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu Wacławem Krawczykiem podziękowali wszystkim nauczycielom za trud i ogromny wkład pracy w edukację dzieci i młodzieży oraz za tworzenie wspaniałej społeczności szkolnej.
Nagrodzonych zostało 8 dyrektorów oraz 5 nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Zagórz.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zagorz.pl/index.php?limitstart=54#sigFreeIded5ea0f004

ZŁOTE GODY W GMINIE ZAGÓRZ

W dniu 23 października br. 28 par z terenu Miasta i Gminy Zagórz obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z rąk przedstawicieli władz samorządowych Miasta i Gminy Zagórz odebrali oni okolicznościowe medale Prezydenta RP.

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w „Hotelu nad Osławą” w Zagórzu.

Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Zagórzu w osobach Burmistrza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Łuca, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz.

Przy tak szczególnej okazji nie mogło zabraknąć również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu. 

Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP. Miłym dopełnieniem uroczystości stał się występ artystyczny młodzieży przygotowany pod kierunkiem Joanny Pisuli.

W gronie par świętujących Złote Gody podczas wczorajszej uroczystości znaleźli się:

Czytaj więcej: ZŁOTE GODY W GMINIE ZAGÓRZ

Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie”

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie”.

Konkurs jest częścią realizacji mikroprojektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Celem konkursu jest:

  • rozpowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem wspólnych historycznych punktów odniesienia,
  • troska o zachowanie w pamięci potomnych postaci zasłużonych dla historii Polski i Słowacji,
  • rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw,
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego kraju.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz miasta Svidník na Słowacji w dwóch kategoriach wiekowych 8-11 i 12-15 lat. 

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 12.11.2019 r. przekazując kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z pracą konkursową do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (pok. nr 35, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz).

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK - KARTA ZGŁOSZENIA

POGLĄDOWE MODELE PLANU PNIA DRZEWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informacja „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z zamiarem ubiegania się przez Gminę Zagórz o dotację w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania informacji w zakresie gotowych do odbioru ilości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, wytworzonych przez gospodarstwo rolne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego wniosku drogą mailową na adres urzad@zagorz.pl lub dostarczenie do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, Kancelaria Ogólna (parter) do 15 listopada 2019 r. (piątek).

Wniosek do pobrania:

http://zagorz.pl/images/2019/Pazdziernik/wniosek.pdf