Aktualności

Zostań Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Do jego zadań należeć będą m.in. pomoc  w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami MGOPS w Zagórzu Panią Barbarą Widło oraz Sabiną Wyborną - Winiarz,
tel: 13 46 23 373 wew.29,  e-mail: mgops@zagorz.pl

Informacja

 

Szanowni Państwo,

w związku zamontowaniem na Państwa budynkach mikroinstalacji, w załączeniu przesyłamy informacje jakie wady urządzeń wychodzą poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy instalacji. Niniejszy dokument zawiera również  cennik usług niegwarancyjnych oraz wykaz prac dodatkowych które nie podlegają gwarancji i będą realizowane odpłatnie.

Przypominany, iż zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 2019.06.26 prawo budowlane (DZ.U.2019 poz. 1186 t.j.), informuję, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W badaniu instalacji elektrycznej wykonywane jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania zabezpieczeń prądowych w każdym gniazdku, stan izolacji elektrycznej przewodów i uziemień instalacji elektrycznej. Wyżej wymieniony protokół o kontroli okresowej instalacji elektrycznej, będzie gwarantem do wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia instalacji.

Do pobrania cały dokument -  "Informacja mikroinstalacje"

„Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!”

 

Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!

Nowy Projekt

Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość  – Tarnawa”

skierowany do wszystkich uczniów klas I-III z terenu Gminy Zagórz

Szanowni Państwo!!! Rodzice uczniów klas I-III Gminy Zagórz

          Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje, że pozyskał dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w wysokości 60 tys. złotych na realizację Projektu pn. Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!”, w ramach zadania konkursowego ogłoszonego przez MSiT: Program powszechnej nauki pływania - Umiem pływać 2020 z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Projekt ten współfinansowany będzie przez Gminę Zagórz - 39 tys. złotych, kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego w Projekcie.

Ogólny Zakres i zasady naboru do Projektu

3

 1. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Projekcie w pierwszej kolejności uczniów klas I, II i III ze szkół podstawowych Gminy Zagórz – razem 330 uczniów.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc w wyniku rezygnacji lub nie przystąpienia do Projektu uczniów z klas I-III, do projektu będą mogli przystąpić za zgodą rodziców, chętni uczniowie z klasy 4-ej lub 5-ej danej szkoły wyselekcjonowani wewnętrznie przez wychowawców tych klas bądź Dyrekcję danej szkoły. Uczniowie ci uzupełnią limit miejsc dla danej szkoły, wynikających z łącznej liczby uczniów klas I-III tejże szkoły.

 

Limity miejsc dla poszczególnych szkół:

SP Czaszyn - 38, SP Łukowe - 24, SP Mokre - 19, SP Poraż - 36, SP Tarnawa Dolna - 59, SP Zagórz nr1 - 52, SP Zagórz Nr 2 - 80, SP Zahutyń - 22.

 A) Za koordynację całego programu odpowiada P. Janusz Krajnik tel. 692 695 648.

 B) Za koordynację zajęć nauki pływania  odpowiada P. Adam Malec tel. 604 252 793.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1) Załącznik nr 1 Regulamin naboru i zajęć nauki pływania w ramach Projektu.

2)  Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.

              Z poważaniem Koordynator Projektu: Janusz Krajnik

 

Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. Ministerstwa Sportu i Turystyki Program powszechnej nauki pływania - Umiem pływać 2020 z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.    

         Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.

 

PS. Zakłada się kontynuację Projektu w następnych latach.

X MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW o PUCHAR BURMISTRZA - ZAGÓRZ 2020

W niedzielę 9 lutego 2020 r. - odbył się X Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Burmistrza Zagórza.
Poniżej prezentujemy wyniki:

 1. „OSŁAWA” ZAGÓRZ
 2. „GABRY” Junior – ŁUKOWE
 3. „VICTORIA” – NIEBOCKO
 4. „ZALEW” – MYCZKOWCE
 5. „GABRY” Senior – ŁUKOWE
 6. TYRAWA WOŁOSKA I
 7. LKS CZASZYN
 8. TYRAWA WOŁOSKA II

Król strzelców turnieju – Piotr Kowalski  („OSŁAWA” ZAGÓRZ)
Najlepszy bramkarz turnieju – Dawid Komarski ( „GABRY” Junior – ŁUKOWE)
Najlepszy piłkarz turnieju – Przemysław Furman („ZALEW” MYCZKOWCE)

Sędziowie PZPN:

 • Rafał Komański
 • Łukasz Mołczan

LOSOWANIE:

Czytaj więcej: X MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW o PUCHAR BURMISTRZA - ZAGÓRZ 2020

Oficjalne otwarcie mostu w Tarnawie Górnej

W ubiegły piątek 7 lutego miało miejsce otwarcie wyczekiwanego głównie przez mieszkańców Gminy Zagórz mostu w Tarnawie Górnej będącego inwestycją Powiatu Sanockiego. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Janusz Cecuła – Wicestarosta Sanocki, Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, radni powiatu sanockiego, sołtysi oraz przedstawiciele służb mundurowych.
Inwestycję poświęcił ks. Jan Krupiński, proboszcz parafii Tarnawa Górna.
Umowa z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowlanym Stalmost Sp. z o.o. ze Stalowej Woli została podpisana 31 lipca 2019 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 3 878 775,18 zł.
Na wykonanie zadania Powiat Sanocki otrzymał promesę opiewającą na kwotę 3 mln 360 tys. zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przekazaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zagorz.pl/index.php?limitstart=48#sigFreeId3d2ea72745