Aktualności

Informacja

Informacja o prowadzonych naborach wniosków - Granty

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

Termin naboru wniosków o powierzenie grantów:

31.12.2018 r. – 29.01.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

1000-lecia 1

38-600 Lesko

tel/fax 13 469 62 03

e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

Zapalmy Światło Wolności

Instytut Pamięci Narodowej wzorem lat ubiegłych przygotował kampanię społeczną z okazji 37. rocznicy stanu wojennego. Kampania pod hasłem „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków doświadczających stanu wojennego w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. okazała opinia publiczna na całym świecie. Do postawienia w oknach symbolicznych świateł wezwali wówczas prezydent USA Ronald Regan oraz Ojciec Święty Jan Paweł II.

W nawiązaniu do tych symbolicznych gestów, celem uczczenia ofiar stanu wojennego w 37 rocznicę jego wprowadzenia Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart zachęca do zapalenia w dn. 13 grudnia 2018 r. o godz. 19.30 symbolicznych świeczek w oknach instytucji państwowych, jak również w prywatnych domach.