Aktualności

ZMARŁ ks. prał. EUGENIUSZ DRYNIAK

Dziś w niedzielę, 10 lutego 2019 r., po ciężkiej chorobie, zmarł ks. prał. Eugeniusz Dryniak, proboszcz Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.


Ks. Eugeniusz Dryniak urodził się 17.11.1955 r. w Rożniatowie. Był absolwentem Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie. W okresie 1980-1982 był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Zagórzu, 1982-1987 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, 1987-1989 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu. Od 1982 r. był kapelanem „Solidarności” najpierw w Rzeszowie, a od jesieni 1987 r. w Przemyślu. Głosił odważne kazania patriotyczne; współorganizował we własnym mieszkaniu spotkania działaczy podziemia. W okresie 1983-1987 był bliskim współpracownikiem RKW w Rzeszowie, współorganizował działalność wydawniczą i kolportaż podziemnej prasy lokalnej i ogólnopolskiej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Hutnika”, raportów Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Jego mieszkanie służyło jako magazyn papieru i matryc oraz punkt rozdziału prasy i wydawnictw podziemnych. W latach 1983-1989 był współorganizatorem i przewodnikiem duchowym pielgrzymek „Solidarności” rzeszowskiej i przemyskiej na Jasną Górę (w ramach ogólnopolskich Pielgrzymek Ludzi Pracy) i do Warszawy z okazji wizyt Jana Pawła II w Polsce oraz na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, a także rocznicowych pielgrzymek na grób ks. J. Popiełuszki. Od lipca 1984 r. pełnił funkcję kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W l. 1987-1989 był członkiem redakcji „Roli Katolickiej” – nieregularnego tygodnika diecezjalnego, ukazującego się nielegalnie za zgodą bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza przemyskiego. Posiadał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie 12.11.1985 r. do 25.07.1989 r. Od 1989 r. organizator i proboszcz nowej parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzy. Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców - Krzyż Gdański w 2005 r. i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2009 r. 11 stycznia 2019 r. ks. prał. Eugeniusz Dryniak odebrał z rąk Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińśkiego Krzyż Wolności i Solidarności.


EKSPORTA: poniedziałek, 11 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Nowym Zagórzu.


POGRZEB: wtorek, 12 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.

 

 
fot. arch. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)

Źródło: przemyska.pl

BALET

Ogłoszenie – Zebrania Mieszkańców

Zebrania Mieszkańców Osiedli odbędą się kolejno:

 1. Osiedle Leska Góra-Żabnik – 06 lutego 2018 nr. (środa) godz. 18:00 w Świetlicy Miejskiej w Zagórzu przy ul. Targowa 5
 2. Osiedle Stary Zagórz – 08 lutego 2019 r. (piątek) godz. 18:00 w Sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 37
 3. Osiedle Domów Jednorodzinnych – 09 lutego 2019 r. (sobota) godz. 16:00 w szkole Podstawowej w Zagórzu ul. Wolności 10
 4. Osiedle Pod Klasztorem-Skowronówka – 13 lutego 2019 r. (środa) godz. 18:00 w Domu Pielgrzyma w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego
 5. Osiedle Nowy Zagórz – 15 lutego 2019 r. (piątek) godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Zagórzu ul. Wolności 10
 6. Osiedle Zasław- 16 lutego 2019 r. (sobota) godz. 17:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu przy ul. Filtrowej 34
 7. Osiedle Dolina – 16 lutego 2019 r. (sobota) godz. 17:00 w Świetlicy Miejskiej w Dolinie
 8. Osiedle Wielopole – 20 lutego 2019 r. (środa) godz. 18:00 w Świetlicy Miejskiej w Zagórzu przy ul. Batorego 102

Proponowany Porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania
 • Wybór sekretarza zebrania
 • Zatwierdzenie porządku obrad
 • Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla
 • Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o wykonaniu budżetu za 2018 r.
 • Podział budżetu osiedla na 2019 r.
 • Dyskusja, wolne wnioski, zapytania
 • Zakończenie zebrania

Skan ogłoszenia