Aktualności

„Chorobowe bez papierka” - ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE JUŻ OD GRUDNIA

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Korzyści dla pacjenta:

  • brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
  • brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
  • stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych

Korzyści dla płatnika – płatnik otrzymuje:

  • szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
  • możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
  • brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni
    od jego otrzymania
  • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień


Upoważniony przez lekarza asystent medyczny będzie mógł wystawiać zwolnienia lekarskie. Zanim to jednak nastąpi jego nazwisko musi znaleźć się w rejestrze usług medycznych (RAM) i zostać zaakceptowane przez ZUS. W praktyce oznacza to, że lekarz zostanie odciążony od obowiązków administracyjnych i będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi.

Czytaj więcej: „Chorobowe bez papierka” - ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE JUŻ OD GRUDNIA

Sukces zawodników ZKN "SOKÓŁ" Zagórz

W sobotę 03.11.2018 r. czterech zawodników ZKN "SOKÓŁ" Zagórz brało udział w zawodach narciarskich w Niemieckim Bad Freienwalde. Wszyscy stanęli na podium otrzymując medale wraz z dyplomami.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Budowa kanalizacji w Olchowej zakończona

Tytułowa inwestycja składająca się z pięciokilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej i trzech przepompowni ścieków obsługujących zabudowę mieszkaniową w miejscowości Olchowa oraz 3 budynki w miejscowości Tarnawa Górna została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa”. Zadanie o łącznej wartości 2 781 663,15 zł otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 338 121 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Uwzględniwszy możliwość odliczenia kosztów inwestycji wynikających z tytułu podatku VAT, zadanie stanowi obciążenie dla budżetu gminnego w wysokości 908 783,22 zł.