Aktualności

Po kotłach na biomasę i kolektorach słonecznych przyszedł czas na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Informujemy, że Gmina Zagórz 19.09.2018 roku zawarła umowę z firmą LEVADA SP. z o.o. na realizację części IV zadania, którym jest dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zagórz. Zadanie obejmuje instalację 80 szt. pomp ciepła o mocy min. 3 kW, o łącznej wartości 849 896,80 zł.

Natomiast w dniu 24.09.2018 roku została podpisana umowa z firmą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. na II część zadania o wartości 5 584 082,27 zł. pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Zagórz i Dydnia, obejmującą 328 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

  1. w gm. Zagórz (łącznie 263 zestawów):
  2. w gm. Dydnia (łącznie 65 zestawów):

 Pierwsze prace montażowe kotłów na biomasę   rozpoczną się jeszcze w tym roku. Pozostałe prace planowane są na wiosnę 2019. Szczegółowych informacji będziemy udzielać na bieżąco pod nr telefonu 13 46 22 062 wew. 52 w godzinach pracy Urzędu lub osobiście w pok. nr 35 II piętro.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje, że na terenie gminy Zagórz wyznaczono miejsca tj. słupy ogłoszeniowe oaz tablice ogłoszeniowe z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Zagórz. w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
     /-/ Ernest Piotr Nowak

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje o utrudnionym kontakcie telefonicznym oraz internetowym z placówką z powodu awarii.

Pilne sprawy prosimy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, tel. 13 46 22 062.