Aktualności

Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej w Zahutyniu

Na podstawie uchwały Nr XL/204/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 27 marca 2017 r., podjęta została decyzja, że Szkoła Podstawowa w Zahutyniu będzie obejmować strukturą organizacyjną klasy I-III.  Główną przeszkodą w realizacji postulatu utworzenia klasy IV jest zła sytuacja demograficzna którą obrazuje poniższa tabelka.

Prognozowana liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Zahutyniu

 

*Klasa I

*Klasa II

*Klasa III

2016/2017

6

13

11

2017/2018

6

6

13

2018/2019

8

6

6

2019/2020

5

8

6

 *na podstawie statystyk z kilku ostatnich lat, liczba dzieci z do klas pierwszych kolejnych roczników uczęszczających  do SP Zahutyń nie przekracza 40-50 % liczby dzieci urodzonych w Zahutyniu.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej w Zahutyniu

Informacja

Fitness