Aktualności

PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA ZAGÓRZA!

Coraz większego tempa nabiera zainicjowana w ubiegłym tygodniu społeczna akcja szycia i dystrybucji maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz.
– To dobry moment aby podziękować wszystkim OSOBOM WIELKIEGO SERCA, które już włączyły się w nasze działania i zachęcić kolejne jednostki i środowiska do analogicznej aktywności - mówi burmistrz Zagórza Ernest Nowak, wyposażony (nie tylko na zdjęciu),w jedną z ponad 1000 sztuk maseczek ochronnych uszytych do tej pory przez stale rosnące grono Wolontariuszek i Wolontariuszy.
Akcja jest społeczną odpowiedzią na rządowy nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Od jej początku tj. 16 kwietnia br. Gmina Zagórz pozyskała nieodpłatnie niezbędny materiał, wdrożyła kampanię informacyjną uruchomiając stale powiększającą się sieć punktów szycia i dystrybucji wielorazowych maseczek ochronnych, które są dostarczane jako uzupełnienie pierwszej transzy środków ochrony osobistej w postaci rozdystrybuowanych już „jednorazówek”. Do tego pospolitego ruszenia przyłączyli się m.in.: pracownicy szkół, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Miejsko Gminna Biblioteka w Zagórzu, jednostki OSP oraz wiele często anonimowych Ludzi Dobrej Woli.
- Społeczny odzew na naszą inicjatywę jest imponujący i bezcenny. Wspierają nas zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty instytucjonalne. Nie chciałbym nikogo pominąć w podziękowaniach za dotychczasowy wkład w akcję, która się cały czas rozwija i dlatego wykorzystując naszą stronę internetową i profil FB Urzędu będziemy starali się na bieżąco prezentować wszystkich naszych Dobroczyńców - podkreśla gospodarz zagórskiej gminy.
Jak uzyskać maseczkę?
Potrzebujących prosimy o informację na adres maseczki@zagorz.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr 13 4622189 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00).

Zmarł Tadeusz Pióro

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci śp.Tadeusza Pióro, Burmistrza Miasta Sanoka, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego a od 19 listopada 2019 p.o. Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Żegnamy Kolegę samorządowca, zaangażowanego w służbę publiczną, skutecznie realizującego wiele inicjatyw ważnych dla mieszkańców Ziemi Sanockiej. Śp.Tadeusz Pióro Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Cześć Jego pamięci!
 

Maseczki dla potrzebujących

W związku z dużym zainteresowaniem od czwartku 23.04. uruchamiamy do Państwa dyspozycji „terenowe punkty odbioru” maseczek w celu sprawniejszej dystrybucji.

Potrzebujących prosimy o informację na adres maseczki@zagorz.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr 13 4622189 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00).

W informacji należy podać:
- imię i nazwisko,
- nr telefonu,
- zadeklarować „terenowy punkt odbioru” (jeden z poniższych):

- Szkoła Podstawowa nr 1 Stary Zagórz
- Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy Zagórz
- Szkoła Podstawowa w Czaszynie
- Szkoła Podstawowa w Łukowem
- Szkoła Podstawowa w Porażu
- Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej
- Szkoła Podstawowa w Zahutyniu
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mokrem (od piątku 24.04)

Maseczki można odbierać (jednorazowo) codziennie do wyczerpania zapasów w ilości 2 szt/osobę, od godziny 10.00 do 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń do „terenowego punktu odbioru”. W imieniu zainteresowanych można odebrać poprzez inne osoby, w tym celu podczas zgłoszenia, oprócz swoich danych należy podać imię i nazwisko osoby odbierającej.
Przypominamy, że przed każdorazowym (w tym pierwszym) użyciem, maseczkę należy wyprać i wyprasować w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.


W związku z przekazywaniem maseczek ochronnych przez Gminę Zagórz, informujemy że podanie danych osobowych drogą telefoniczną lub e-mailową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Zagórz. 

MASECZKI DLA SENIORÓW

W związku obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych informujemy, że od dziś rozpoczynamy dystrybucję maseczek dla seniorów (60+) zamieszkujących teren Miasta i Gminy Zagórz.

W celu przekazania maseczki prosimy potrzebujących o informację na adres maseczki@zagorz.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr 13 4622189 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00).

W informacji należy podać:
- Imię i Nazwisko,
- kontakt zwrotny (nr telefonu)

Maseczki ochronne będą wydawane w miarę możliwości (decyduje kolejność zgłoszeń, maksymalnie 2 sztuki na osobę) oraz dostarczane w uzgodnieniu z potrzebującym pod wskazany adres. Będzie je można także odebrać w punkcie terenowym. O ostatecznym sposobie dystrybucji, miejscu i czasie powiadomimy z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku odbioru maseczek przez inne osoby należy przy zgłoszeniu, oprócz swoich danych, podać imię i nazwisko osoby odbierającej.


W związku z przekazywaniem maseczek ochronnych przez Gminę Zagórz, informujemy że podanie danych osobowych drogą telefoniczną lub e-mailową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Zagórz. 

 

Maseczki dla seniorów

W związku obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych informujemy, że od 16 kwietnia br. rozpocznie się dystrybucja maseczek dla seniorów zamieszkujących teren Miasta i Gminy Zagórz.
Szczegóły wkrótce.