Aktualności

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DROGI

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa – Kalnica zostanie zamknięty i wyłączony z ruchu odcinek w km od 0 + 041 do 1 + 352, w dniach 26 – 27.11.2019 r. 

Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją

Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” rozstrzygnięty!

Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” rozstrzygnięty!

Polsko-słowacka kapituła konkursowa w składzie: Pan prof. nadzw. dr hab. Robert Lipelt, Pani Ewa Baranowska, Pan Ladislav Jasik oraz Pan Vladimír Pasnišin w dniu 14 listopada 2019 r. dokonała indywidualnych ocen 14 prac plastycznych złożonych w ramach konkursu pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” będącego częścią realizacji mikroprojektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Czytaj więcej: Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” rozstrzygnięty!

INFORMACJA

KONFERENCJA