Aktualności

Kolejne inwestycje w Zagórzu

W dniu dzisiejszym tj. 18.05.2017 r. podczas konferencji prasowej w sanockim magistracie, w której udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, oraz partnerzy projektu w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka oraz Wójta Gminy Sanok Anny Hałas podpisano umowę dotyczącą projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko”.

Partnerski projekt będzie realizowany przez Gminę Zagórz, Miasto Sanok oraz Gminę wiejską Sanok. Jego całkowita wartość wynosi 29 865 767,57 PLN przy dofinansowaniu w wysokości 21 266 174 PLN.

Głównym elementem projektu będzie budowa nowoczesnego dworca multimodalnego w Sanoku oraz zakup 11 autobusów, które obsługiwać będą również Gminę Zagórz.

Po stronie Gminy Zagórz realizowana będzie budowa parkingu samochodowego typu „parkuj i jedź” umożliwiającego zmianę indywidualnego środka transportu na zbiorowy oraz przebudowa drogi gminnej ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego.

Dzięki realizacji projektu  powstanie parking samochodowy o pow. ok 4200 m2 wraz z drogą dojazdową, który będzie zlokalizowany naprzeciw cmentarza przy ul. Batorego. Dodatkowo gruntownie przebudowany zostanie blisko 300-metrowy odcinek drogi gminnej ul. Plac Obrońców Węzła Zagórskiego. Inwestycja obejmie m.in. wymianę 11 szt. słupów oświetlenia drogowego, przebudowę zatoki przystankowej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Wartość zagórskiej części projektu zamknie się kwotą 1 508 916,00 PLN z czego 85 % stanowi dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.

Więcej zdjęć na naszym Facebooku:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864268517046609&id=471544186319046

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020 w ramach celów tematycznych DZIEDZICTWO (HERITAGE) dla projektu pn. „Nature without borders – maintaining a common natural heritage in Dobromyl (Ukraine) and Zagorz (Poland) communes” i BEZPIECZEŃSTWO (SECURITY) dla projektu pn. „Polish – Ukrainian Academy of Fire” – Zagorz and Khyriv together for security without borders”.

Termin składania ofert upływa 25 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 11.00.

Zapytanie ofertowe

oferta - załącznik nr 1

wzór umowy - załącznik nr 2

zmiana treści zapytania z dnia 17.05.2017

unieważnienie postępowania

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie gospodarki komunalnej w Gminie Zagórz

Plany związane z budową kompostowni w miejscowości Średnie Wielkie będą jednym z tematów spotkania, które odbędzie się 20 czerwca 2017 roku w Czaszynie. Mieszkańcy, poznają szczegóły dotyczące projektu, a także uzyskają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Celem organizatorów spotkania, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Czaszynie o godzinie 18.00, będzie zainicjowanie dyskusji na temat planowanych rozwiązań inwestycyjnych, udzielenie wyjaśnień, a także zaprezentowanie szczegółów dotyczących najnowszych technologii wykorzystywanych w procesie przetwarzania odpadów. Jakość życia mieszkańców Gminy Zagórz to kluczowy kierunek działań, które od lat podejmujemy. Mamy przy tym na uwadze otwartość na dialog i potrzebę dyskusji o ważnych tematach społecznych. Właśnie z tych powodów chcemy rozmawiać o każdym potencjalnym rozwiązaniu w zakresie ochrony środowiska, w tym także o ekonomicznych i prawnych konsekwencjach dotyczących likwidacji składowiska odpadów. – mówi Ernest Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

Nowoczesna gospodarka odpadami wymaga realizacji inwestycji, które będą bazowały na rozwiązaniach ekologicznych. Właśnie dlatego jednym z tematów planowanej dyskusji z mieszkańcami, będzie temat kompostowni. Obecnie Gmina Zagórz posiada prawomocne decyzje administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, czy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla jednej z występujących na rynku technologii. W dalszym ciągu prowadzone są analizy, w zakresie ostatecznego wyboru technologii dla realizacji planowanej inwestycji.

Mając na uwadze potrzebę dialogu z mieszkańcami, w kwestii m.in. dyskusji o planowanych inwestycjach, czy innych potencjalnych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska, organizowane jest spotkanie, na które zapraszają zainteresowanych władze Gminy.

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2016 r.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
PODKARPACKI ODDZIAŁ REGIONALNY

 Wypłata dopłat bezpośrednich za 2016 r. nie jest zagrożona, a tempo przekazywania tych płatności jest szybsze niż w ubiegłym roku.

 W związku z wieloma nieprawdziwymi informacji dotyczącymi realizacji dopłat bezpośrednich za 2016 r., które pojawiły się ostatnio w mediach, wyjaśniamy, że płatności te są realizowane bez zakłóceń i zostaną zakończone w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r.

 

Do 12 maja decyzje  o przyznaniu płatności bezpośrednich za 2016 r. ARiMR wydała dla 1,316 mln rolników, czyli otrzymało je 97,43% tych, którzy wiosną ubiegłego roku złożyli wnioski. Agencja przekazała na ich konta bankowe 13,535 mld zł. Pozostałe płatności są realizowane sukcesywnie i zgodnie z obowiązującym prawem zostaną wypłacone do końca czerwca br. W najbliższych dniach ARiMR wypłaci kolejne 152,6 mln zł. Nie ma też zagrożenia realizacji w ustawowym terminie wypłat płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych za 2016 r.

Czytaj więcej: Wypłata dopłat bezpośrednich za 2016 r.