Aktualności

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY

Szanowni Państwo,

Wektor Szymon Trzemżalski w w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze  ogłasza rekrutację do projektu „Superwoman na rynku pracy”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Kobiety powyżej 29 roku życia
 • osoby mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
 • osoby niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • osobom nie posiadającym kwalifikacji,
 • osobom bez doświadczenia zawodowego,
 • osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną.

Oferujemy:
- 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
- szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
- doradztwo zawodowe
- konsultacje z psychologiem
- pośrednictwo pracy
- catering
- zwrot kosztów dojazdu
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com).

REGULAMIN

FORMULARZ

Rekrutacja do projektu “(Re)start zawodowy”

Szanowni Państwo,

Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze  ogłasza rekrutację do projektu “(Re)start zawodowy”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • osoby powyżej 29 roku życia
 • osoby mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
 • osoby niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie na poziomie ISCED 3 –  wykształcenie ponadgimnazjalne:  kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej do których zaliczamy: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, uzupełniające Liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • osobom nie posiadającym kwalifikacji,
 • osobom bez doświadczenia zawodowego,
 • osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną.

 

Oferujemy:
- 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
- szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
- doradztwo zawodowe
- konsultacje z psychologiem
- pośrednictwo pracy
- catering
- zwrot kosztów dojazdu
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com)

REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Szkolenia w trakcie – pozostały ostatnie wolne miejsca w Tarnawie Dolnej, Czaszynie, na osiedlu Zasław i Stary Zagórz!

Już 192 osoby zostały przeszkolone w ramach nieodpłatnych 12-godzinnych szkoleń w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz”, które adresowane są do mieszkańców Gminy Zagórz, którzy ukończyli 25 lat życia i nie posiadają kompetencji cyfrowych, lub chcą rozwijać swe umiejętności w tym kierunku.

Zajęcia odbyły się już m.in. w Mokrem, Morochowie, Czaszynie, Tarnawie Dolnej, Łukowem, trzykrotnie: w Zahutyniu, dwukrotnie: na osiedlu Nowy Zagórz, w Olchowej, w Porażu, i na osiedlu Wielopole.  

Przed nami szkolenia: w Czaszynie (ostatnie wolne miejsca), w Tarnawie Dolnej (ostatnie wolne miejsca), na osiedlu Zasław (ostatnie wolne miejsca), na osiedlu Stary Zagórz (ostatnie wolne miejsca), w Zahutyniu (grupa pełna), w Łukowem (grupa pełna).

Uczestnicy zajęć podnoszą swe kompetencje cyfrowe w ramach modułu „Moje finanse i transakcje w sieci”. Moduł ten przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy chcą się nauczyć skutecznie załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, urzędowe i finansowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy jego uczestnik wykorzystując sieć internetową będzie potrafił zarządzać swym internetowym kontem bankowym, realizować zakupy w sklepach internetowych, rezerwować bilety i miejsca noclegowe oraz wiele innych. Po uruchomieniu platformy https://eurzad.zagorz.pl/, każdy mieszkaniec Gminy Zagórz będzie mógł wysłać pismo do urzędu, zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć wniosek o dowód osobisty, sprawdzić wysokość podatku od nieruchomości itp.. A wszystko to w sposób cyfrowy, szybki i bezpieczny. Anonsowane tu szkolenia potrwają do końca marca br.

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w Kancelarii Ogólnej urzędu (parter), który jest dostępny w zagórskim magistracie, jak również na stronie internetowej Gminy Zagórz: http://www.zagorz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2786:regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-pn-rozwoj-kompetencji-cyfrowych-w-gminie-zagorz&catid=46&Itemid=215.

Liczba miejsc ograniczona. Beneficjenci projektu rekrutowani są do odbycia kursu na podstawie kolejności zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa.

Czytaj więcej: Szkolenia w trakcie – pozostały ostatnie wolne miejsca w Tarnawie Dolnej, Czaszynie, na osiedlu...

Nowy Płatnik – nie czekaj

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji  o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Jaśle