Aktualności

Telefoniczny dyżur ekspertów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie”

Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych realizują kampanię informacyjno-edukacyjną „Pracuję legalnie”
i zapraszają do skorzystania z telefonicznego dyżuru eksperckiego.

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia,
której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników
z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE).

Celem kampanii jest zatem propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie”. Istotne jest, aby uświadomić pracującym korzyści z wykonywania „pracy legalnie” oraz zagrożenia, które wynikają z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie. Zadaniem projektu jest również piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z  naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Więcej informacji o kampanii oraz przysługujących uprawnieniach wynikających z prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych znaleźć można na stronach:

http://www.prawawpracy.pl

http://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-pracuje-legalnie

Eksperci PIP i ZUS będą odpowiadali na pytania dotyczące podejmowania zatrudnienia oraz zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w czwartek (26 lipca ) w godzinach 10-12 pod numerem telefonu: 13 43 687 21 wew. 540.

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Zagórza poprzez utworzenie ogólnodostępnego skweru

W dniu 12.07.2018 r. Gmina Zagórz podpisała umowę o    dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Zagórza poprzez utworzenie ogólnodostępnego skweru”. 

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie ciągów pieszych z płyt brukowych oraz urządzenie nowej szaty roślinnej, zakup i zamontowanie  ławeczek, stolików, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Dodatkowo  zaplanowane jest odwodnienie liniowe, oraz plantowanie z sianiem trawy.

Celem operacji jest  „Wzmocnienie i rozwój dziedzictwa kulturowego i wzrost świadomości historycznej na  terenie miasta Zagórza”.

Realizowana operacja pozwoli na podtrzymanie polskiej tradycji narodowej oraz pamięci o czasach minionych i zintensyfikowaniu tożsamości kulturowej i lokalnej. Oprócz aspektu historycznego i patriotycznego trudnym do przecenienia rezultatem realizacji zadania będzie uporządkowanie i uatrakcyjnienie centrum Zagórza, gdzie brak jest miejsca sprzyjającego integracji społecznej i rekreacji.

Zadanie jest współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA