Aktualności

INFORMACJA

VI Zagórski Kiermasz Wielkanocny

Już po raz szósty w sobotę 24 marca 2018 roku odbył się Zagórski Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu. Uczestnikami kiermaszu były Koła Gospodyń Wiejskich
 i Miejskich z całej gminy Zagórz oraz prywatni rękodzielnicy. Przygotowane przez Panie wielkanocne stoły uginały się pod ciężarem ozdób i wyrobów gastronomicznych, które kusiły smakoszy. Każdy mógł kupić coś dla siebie oraz spróbować regionalnych, wielkanocnych potraw, które zostały przygotowane do degustacji. Atrakcją był konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jury miało bardzo trudne zadanie, ale po burzliwych obradach przyznali następujące miejsca:

I miejsce – Koło Gospodyń Miejskich w Zasławiu

II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Zahutyniu

III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem

Całość imprezy uświetnił występ zespołu TRIO KREMENAROS.

Organizatorzy imprezy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i gościom Kiermaszu Wielkanocnego, którzy tłumnie przybyli, z czego ogromnie się cieszymy, jednocześnie zapraszając do udziału w następnym roku.

Czytaj więcej: VI Zagórski Kiermasz Wielkanocny

INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO - TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (zmienionej uchwałą PKW z dnia 12 marca 2018 r. oraz z dnia 26 marca 2018 r.), informuję co następuje:

Wymagania dotyczące kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Art. 191b i 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

 1. Urzędnik wyborczy musi być pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 2. Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe;
 3. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której 
  ma miejsce zatrudnienia;
 4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu;
 5. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 6. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.

  Czytaj więcej: INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA...