Aktualności

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE II

w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy

Komisarz Wyborczy w Krośnie II

Marek Michał Syrek

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie

Terminy dyżurów - wtorek od godz. 13.00 – 15.00 ( w tym terminie dyżur będzie pełniony od dnia 17 kwietnia 2018 r.)

Komisarz Wyborczy pełni dyżury w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 ( budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, piętro IV, pok. 418 ).

tel. –  13 4324400, tel./fax  - 13 4323671

Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Krośnie II;

Powiat bieszczadzki: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne

Powiat leski: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina

Powiat sanocki: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok miasto, Sanok gmina, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn

Czas wyłonić największe piłkarskie talenty w województwie podkarpackim

Turniej piłkarski „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wkracza w decydującą fazę. W dniach 12-13 kwietnia wyłonione zostaną najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 12 lat w regionie. Na przełomie kwietnia i maja mistrzowie w kategoriach U-10 i U-12 będą reprezentować Podkarpacie w Finale Ogólnopolskim w Warszawie i staną przed szansą zagrania na stadionie PGE Narodowym.

Po eliminacjach gminnych i powiatowych, do których zgłosiły się drużyny z 379 powiatów w Polsce, rozgrywki Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wkraczają na wyższy szczebel. Miejscem finałów w województwie podkarpackim będą boiska MOSiR przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. Przez dwa dni o miano najlepszych ekip regionu w kategoriach U-8, U-10 i U-12 powalczy 117 drużyn.

W akcji zobaczymy blisko 1200 piłkarzy z 23 okręgów, którzy mają za sobą zwycięskie rozgrywki na poziomie powiatowym. Najliczniejszą reprezentacją może pochwalić się Przemyśl z okolicznymi gminami. Najwięcej, bo 44 zespoły (23 w turnieju chłopców i 21 w rywalizacji dziewcząt) powalczy o triumf w kategorii U-12.

Czytaj więcej: Czas wyłonić największe piłkarskie talenty w województwie podkarpackim

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane
e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu
 z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS.
ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej informacji o nowych zasadach wystawiania zwolnień lekarskich znaleźć można na http://www.zus.pl/ezla.

Korzyści dla lekarzy

Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) 
oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi.

Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. System podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarze nie będą musieli pobierać z placówek ZUS bloczków zwolnień lekarskich.

Czytaj więcej: Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Już można składać wnioski o pomoc

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Pomoc taka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Lista rodzajów działalności, które objęte są takim wsparciem, obejmuje 25 pozycji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) - otwórz pełną listę. Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.     

 Maksymalna wysokość pomocy udzielnej na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi:

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Ważne jest także, iż ARiMR może dofinansować 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

SZKODY ŁOWIECKIE PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późń. zm.) informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. w przypadku wystąpienia szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa wniosek do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela/posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (parter). Szczegółowych informacji udziela kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Pan Ireneusz Kaczmarski: nr tel. (013) 46 22 062 wew.75.

Szkody łowieckie regulują przepisy rozdziału 9 wyżej powołanej ustawy. Teksty ustaw dostępne są na stronie www.sejm.gov.pl  w zakładce ISAP.

Wyniki Naboru Projektu

WYNIKI NABORU

do

Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” podaje do ogólnej wiadomości wyniki naboru do poszczególnych zadań projektowych Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

 W załączenie przedkładamy Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oraz załączniki do Protokołu zawierające listy osób zakwalifikowanych do zadań projektowych: Załącznik nr 1 – PŁYWANIE i AQUA-AEROBIC, Załącznik nr 2SIATKÓWKA, Załącznik nr 3 – FITNESS-AEROBIK, Załącznik nr 4 – NORDIC WALKING.

    Załączamy także HARMONOGRAM wyjazdów na Basen i spotkań oraz niezbędne informacje i ustalenia organizacyjne.