Aktualności

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”

Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych.

W jesienny kalendarz działań na rzecz wspierania pszczelarstwa w naszym województwie wpisała się realizowana obecnie - wzorem lat ubiegłych akcja sadzenia roślin miododajnych. Rośliny te z biegiem czasu stają się źródłem nektaru dla pszczół oraz wzbogacają różnorodność biologiczną środowiska. W ten sposób co roku na Podkarpaciu przybywa kilka lub kilkanaście tysięcy nowych drzew. Zakup takiej ilości sadzonek oraz szeroki zakres tego działania jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacji pozyskiwanej na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/7891-coraz-wiecej-nowych-drzew-i-krzewow-miododajnych-na-podkarpaciu-dzieki-dzialaniu-samorzadu-wojewodztwa

Ośrodek Zdrowia w Tarnawie Górnej - jak nowy!

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku oraz remont pokrycia dachowego wraz z innymi robotami towarzyszącymi przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Tarnawie Górnej”. Inwestorem remontu był Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu. W wyniku przetargu wykonawstwo robót zostało powierzone firmie „Elektrobud” z Golcowej. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 0,6 mln zł z czego 97 000,00 zł stanowiła dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zakres robót objął m.in.: izolację ścian fundamentowych styropianem wraz z wykonaniem drenażu opaskowego, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie stropu piwnicy natryskiem wełny mineralnej, docieplenie stropu I piętra matą z wełny mineralnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego oraz wymianę pokrycia dachowego. Anonsowana tu inwestycja spotkała się z zainteresowaniem i wsparciem ze strony Piotra Babinetza - posła na Sejm RP.
Dopełnieniem pozytywnej przemiany obiektu, którą obrazują załączone zdjęcia ma być budowa dodatkowych miejsc parkingowych od strony wejścia planowana na przyszły rok.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wsparcie dla osób dorosłych w ramach działania 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.”

Webinarium odbędzie się 25 listopada 2020 r. od 10:00 do 10.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada 2020 r. do godz. 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (25 listopada 2020 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób dorosłych planujących rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim.

Program webinarium:

  1. Kto może uzyskać dofinansowanie.
  2. Formy wsparcia.
  3. Baza usług rozwojowych.
  4. Operatorzy wsparcia.
  5. Proces aplikowania o dofinansowanie.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

  1. Rynek 18, 38-500 Sanok
    tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl