Aktualności

Inicjatywa „Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”

         W wyniku oddolnej inicjatywy, członkowie OSP w Łukowem zgłosili udział w projekcie „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” realizowanym przez ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Założeniem projektu był stworzenie nowego siedliska przyrodniczego (ekosystemu) i ostoi gatunków wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin poprzez zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego oraz kłokoczki w Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie potencjału ekologicznego, edukacyjnego i turystycznego miejscowości Łukowe, na temat znaczenia naturalnych siedlisk dzikich zwierząt, ptaków, owadów i roślin oraz poprawę estetyki miejscowości.

Wspomniane gatunki zachowały się jedynie w rezerwatach i nielicznych, izolowanych ostojach – a taką właśnie ostoję pragniemy utworzyć dzięki realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z tym przewidzianych zostało szereg działań polegających na odbudowie stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew i krzewów poprzez przygotowanie terenu (w tym ogrodzenie i melioracja), zakup i nasadzenie sadzonek cisa pospolitego (ok. 1 500 szt.) i kłokoczki południowej (ok. 250 szt.).

Projekt zyskał aprobatę, dlatego w listopadzie 2016 r. została podpisana umowa na realizację inicjatywy, natomiast w styczniu 2017 podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Gminą Zagórz, Ochotniczą Strażą Pożarną w Łukowem oraz Stowarzyszeniem „Pro Carpathia”, na mocy którego Gmina udostępniła grunt pod realizację inicjatywy przez OSP w Łukowem.

Na uwagę zasługuje aspekt edukacyjny inicjatywy – uczniowie szkół gminnych zyskają możliwość zwiększenie wiedzy, a tym samym szacunku dla ginących gatunków roślin, pozwoli zrozumieć , że zasoby naturalne należy chronić, inicjatywa powinna również przypominać że polskie lasy to nasz zielony kapitał dla ochrony środowiska i klimatu - gwarantujący rozwój następujących po nas pokoleń.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Liderem Inicjatywy jest  Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem. Koszt jej realizacji wynosi 18 700,00 PLN.

 

Delegacja Gminy Zagórz oddała hołd bohaterom Powstania Węgierskiego

W dniu 23.10 br. na zaproszenie Konsula Honorowego RP na Węgrzech dr Karola Biernackiego oraz ks. Artura Prenkiewicza delegacja Gminy Zagórz w składzie: Jerzy Zuba i Łukasz Woźniczak przebywała w Segedynie biorąc udział w uroczystych obchodach rocznicy Powstania Węgierskiego w 1956 r. Po złożeniu kwiatów przed Pomnikiem Wolności i Pamięci i Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. biskupa dr. Kiss-Rigó László odbyło się spotkanie, w trakcie którego omówiono perspektywy realizacji projektów służących pogłębianiu polsko-węgierskiego partnerstwa i współpracy na lokalnym poziomie.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zagorz.pl/index.php?limitstart=30#sigFreeId5936d8bdf1

POMNIK NIEZNANEGO KONFEDERATA W ZAGÓRZU

W ubiegły piątek 20 października 2017 roku w sali kameralnej MGOKiS w Zagórzu odbył się wernisaż wystawy pokonkuroswej na projekt pomnika NIEZNANEGO KONFEDERATA W ZAGÓRZU.
Miejsce I zdobyła praca konkursowa Pana Piotra Zieleniaka z Niedrzwicy Dużej. Miejsce drugie zajął Pan Jacek Kucaba z Krakowa natomiast na 3 pozycji znalazła się praca Pani Aleksandry Biedka z Nowego Wiśnicza.
Do konkursu zostało zgłoszonych 11 prac.
Od dnia dzisiejszego aż do 11 listopada w sali kameralnej MGOKiS w Zagórzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 można odwiedzać wystawę pokonkursową na projekt pomnika NIEZNENGO KONFEDERATA W ZAGÓRZU.