Aktualności

Konkurs Plastyczny - Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?

Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15
www.mdksanok.pl

http://mdksanok.pl/wp-content/uploads/2019/11/Dlaczego-Lubi%C4%99-%C5%9Awieta-2019-Event-01-1024x576.jpg

1. Cele konkursu:
• Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych i religijnych;
• Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka;
• Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.

Konkurs objął patronatem honorowym  Podkarpacki Kurator Oświaty

2.Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.
Proponowane techniki: malarstwo, grafika, kolaż. Format pracy:   A-3
Temat pracy:  "Dlaczego lubię Święta  Bożego Narodzenia?"
Uczestnicy:
I kategoria – Przedszkola
II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa
III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa
IV kategoria – klasy VII –VIII SP –oraz Szkoły Średnie

3.Zasady oceniania:
Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
-pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
-samodzielność wykonania pracy
-dobór technik plastycznych i dekoratorskich,
-DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.

4.Termin składania prac:20 GRUDNIA 2019 rok
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom   konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu:  
9 stycznia 2020 o godz.11.00  w Galeria MDK
Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać   do końca stycznia 2020 r.

5. Postanowienia końcowe:
-Na odwrocie pracy należy przykleić Metryczkę MDK-Sanok.
-Prace bez wypełnionej Metryczki nie będą oceniane.
-Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
-Prace przechodzą na własność organizatora.

6.  Prawo własności i prawo wykorzystania prac
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Metryczka uczestnika konkursu plastycznego MDK -Sanok do pobrania na: http://mdksanok.pl/konkursy/

Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie pt. „Polskie szanse i zaniechania” z udziałem o. Ludwika Wiśniewskiego OP, prof. Aleksandra Halla, prof. Pawła Kowala oraz prof. Tadeusza Pomianka, które odbędzie się 18 grudnia br. (środa), o godz. 17.00, w Filharmonii Podkarpackiej.

„Polskie szanse i zaniechania” – o wykorzystanych i straconych możliwościach rozwoju naszego kraju dyskutować będą przedstawiciele świata nauki, Kościoła i polityki
30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza. Niewątpliwie wprowadzenie w Polsce ustroju demokratycznego oraz stworzenie podstaw do rozwoju gospodarki rynkowej pozwoliło osiągnąć ważne narodowe cele. Jednocześnie, jako kraj uczący się demokracji, nie ustrzegliśmy się przed wieloma błędami, które podważały zaufanie obywateli do państwowych instytucji i polityków.
Jakie są zatem perspektywy rozwoju gospodarczego w Polsce? Czy wolność jest dana raz na zawsze? Jakie są pozytywne skutki okresu transformacji, a jakie zjawiska uczyniły koszty transformacji nadmiernie wysokimi? I w końcu co zrobić, aby wzajemna nieufność i niechęć była źródłem refleksji, która zrodzi koncept na odnowienie państwa – państwa, które potrafi wykorzystać potencjał i społeczną energię na rzecz wspólnego dobra?  Na te i wiele innych pytań odpowiedzą w czasie panelu dyskusyjnego inaugurującego cykl „W labiryncie świata” wybitni eksperci: o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal oraz prof. Tadeusz Pomianek. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia br., o godz. 17:00, w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

 

Spotkanie podzielone zostanie na trzy części. W pierwszej części spotkania, każdy z uczestników odniesie się do obszaru w ramach, którego będzie występował w charakterze eksperta.  Jako pierwszy głos zabierze Ojciec Ludwik Wiśniewski OP. Wystąpienie Ojca L. Wiśniewskiego dotyczyło będzie korzeni chrześcijaństwa oraz roli Kościoła w budowaniu wspólnej tożsamości europejskiej.  Profesor Paweł Kowal,  jako ekspert ds. polityki wschodniej, odniesie się do zagadnień związanych z budowaniem relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami. Następnie prof. Aleksander Hall dokona krytycznej oceny zagadnień związanych z realizowaną polityką z krajami Europy Zachodniej. Część wprowadzającą do dyskusji zakończy wystąpienie prof. Tadeusza Pomianka, który odniesie się do kwestii związanych z rolą edukacji i nauki w procesie przemian gospodarczych i kształtowania polityki państwa.
W ramach drugiej części spotkania, realizowana będzie dyskusja między Panelistami, moderowana przez Wojciecha Bonowicza – felietonistę „Tygodnika Powszechnego”. W czasie dyskusji poruszony zostanie wątek dotyczący oceny skutków transformacji przez Polaków.
W ramach trzeciej, ostatniej części spotkania Paneliści odpowiadali będą również na pytania publiczności. Udział w spotkaniu jest bezpłatny pod warunkiem rezerwacji biletu.
Szczegóły na stronie wlabiryncieswiata.wsiz.pl
-----------------------------------------------------------------
W labiryncie świata” to kolejny cykl paneli dyskusyjnych, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Klasztor Ojców Dominikanów  Rzeszowie we współpracy z„Tygodnikiem Powszechnym”. Współorganizatorem spotkania otwierającego pierwszą edycję cyklu będzie Fundacja „Tygodnika Powszechnego”.

Kamil Rościński pochodzący z gminy Zagórz ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski w Kickboxingu w formule Oriental Rules.

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formule Oriental Rules odbyły się w dniach 7-8 grudnia w Starachowicach. W pierwszym dniu Kamil wygrał walkę z zawodnikiem UKS Armia Polkowice Patrykiem Kłakiem oraz z zawodnikiem Palestry Warszawa Krzysztofem Pyrką dzięki czemu awansował do finału kategorii 71 kg.
W drugim dniu stoczył walkę z zawodnikiem Dragona Starachowice Karolem Mamerskim zdobywając srebrnym medal Mistrzostw Polski.

Bartosz Głowacki - akordeonista pochodzący z Zagórza 22 listopada br. wydał swoją pierwszą płytę

Bartosz Głowacki - akordeonista pochodzący z Zagórza 22 listopada br. wydał swoją pierwszą płytę "Genesis" natomiast 6 września br. Londyńska grupa muzyczna Deco Ensemble, w której jednym z wykonawców jest Bartosz Głowacki miała premierę swojej drugiej płyty „Liquido”.

Bartosz jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku gdzie rozpoczął naukę po przewodnictwem Pana Grzegorza Bednarczyka a następnie u prof. Andrzeja Smolika. Po ukończeniu PSM w Sanoku wyjechał do Londynu na studia w Royal Academy of Music, które ukończył w 2016 roku z wyróżnieniem.

Zagórski akordeonista jest laureatem ponad 40 konkursów i festiwali zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach.

Płyta "Genesis" powstała dzięki Fundacji Zygmunta Zaleskiego i The City Music Fundation w Londynie. "Znajdują się na niej utwory muzyki baroku minimalizm w postaci kompozycji Arvo Parta, akordeonowa muzyka współczesna oraz tango Astora Piazzolli" - powiedział Bartosz Głowacki w wywiadzie dla Tygodnika Sanockiego.

Więcej informacji na: https://www.klasyka-podkarpacie.pl/wywiady/item/2239-z-bartoszem-glowackim-przed-premiera-plyty-genesis

Płytę można nabyć w Empiku lub na stronie wydawcy: www.dux.pl.

ZRÓB PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZRÓB PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

WSTĄP DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku,
ul. Przemyska 1,
 zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą przygotowawczą.

Jest to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby w przyszłości wstąpić w szeregi armii zawodowej. Szkolenie takie kończy się egzaminem oraz możliwością podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych, oraz umożliwia ubieganie się o przyjęcie do służby zawodowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Termin szkolenia: 07.01.2020 r. – 27.03.2020 r.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • wiek co najmniej 18 lat;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne;
 • zdolność do czynnej służby wojskowej;
 • wykształcenie minimum gimnazjalne.

NA CZAS SZKOLENIA WOJSKO OFERUJE:

 • miesięczne uposażenie – 1095 zł brutto;
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie;
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenie i po jego zakończeniu
  do miejsca zamieszkania;
 • zniżkę w wysokości 78% na przejazdy pociągiem i środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego;
 • bezpłatna opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • odprawę na zakończenie szkolenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok.

 Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej uzyskać można w siedzibie WKU w Sanoku ul. Przemyska 1 lub pod numerami telefonu 261-156-645, 261-156-646, 261-156-648, 261-156-649 lub na e-mail: wkusanok@ron.mil.pl.