Aktualności

INFORMACJA

Informacja o prowadzonych naborach wniosków - Granty

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

Termin naboru wniosków o powierzenie grantów:

31.12.2019 r. – 29.01.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

  1. 1000-lecia 1

38-600 Lesko

tel/fax 13 469 62 03

e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu zapraszają uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym  -  „By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy od uzyskania niepodległości w 1918 r.  do zakończenia II wojny światowej” pod patronatem  honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka.  W załączeniu regulamin konkursu.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 2020

XII PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK

1. Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15    
e-mail imprezymdksanok@wp.pl
www.mdksanok.plXII edycję konkursu objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator Oświaty

2. Termin konkursu: 31 stycznia 2020, godz.9.00

3. Miejsce Konkursu:Klub Naftowca "Górnik"

4. Końcowy termin zgłoszeń: 29 stycznia 2020

Zgłoszenia przyjmujemy  osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Organizator  zastrzega sobie  możliwość zmiany terminu i miejsca przeglądu.
 
5.  Cele i założenia:
- Utrwalanie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych.
- Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania.
- Pobudzanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.  
              
6. Warunki uczestnictwa:
- wykonawca (solista lub zespół) przedstawia jedną kolędę lub pastorałkę, którą zaprezentuje na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek MDK – Sanok po raz pierwszy.
- wykonawcy korzystają  z  własnego akompaniamentu lub podkładu muzycznego, który należy przesłać do 29.01.2020 na email: imprezymdksanok@gmail.com oraz na pendrive.

UWAGA!!! na pendrive może znajdować się tylko jeden zgłoszony do konkursu utwór.

7. Sposób oceniania:
Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
- interpretacja utworów, muzykalność i warunki głosowe,
- wartość artystyczną opracowania muzycznego,

DECYZJE JURY SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.

8. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

31.01.2020 godz. 9.00
Grupa I - zespoły przedszkola i oddziały zerowe
Grupa II - soliści przedszkola i oddziały zerowe
Grupa III - zespoły klasy 1-3 szkoły podstawowe
Grupa IV - soliści klasy 1-3 szkoły podstawowe

31.01.2020 godz.12.00
Grupa V - zespoły klasy 4-6  szkoły podstawowe
Grupa VI - soliści  klasy 4-6  szkoły podstawowe
Grupa VII - zespoły klasy 7-8
Grupa IX - soliści klasy 7-8
Grupa X - zespoły szkoły średnie
Grupa XI -soliści szkoły średnie

Karta zgłoszeń do pobrania na: http://mdksanok.pl/konkursy/