Aktualności

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Łukowe”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 23.07.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni  w miejscowości Łukowe”. 

Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem, dostawę oraz montaż urządzeń typu:

 • Street workout;
 • Jeździec konny;
 • Masażer bioder i pleców.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców Łukowego, poprzez budowę i udostępnienie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

 Realizowana operacja ma za zadanie przyciągnąć lokalną społeczność pobliskich miejscowości, tworząc lepsze warunki dla aktywnego wypoczynku, sprzyjając równocześnie integracji mieszkańców lokalnych miejscowości.

Zadanie jest związane z realizacją grantu w ramach projektu grantowego pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Zahutyń”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 24.07.2018 r. Stowarzyszenie „Aktywny Zahutyń” podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni  w miejscowości Zahutyń”. 

Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem dostawę oraz montaż urządzeń typu:

 • Krzesełko do wyciskania;
 • Jeździec konny;
 • Masażer bioder i pleców;
 • Ławka skośna 2 stanowiskowa;
 • Orbiterek;
 • Twister 3 stanowiska
 • Surfer 2 stanowiska.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców Zahutynia poprzez budowę i udostępnienie urządzeń zewnętrznych siłowni.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia w miejscowości, zaspokajając potrzeby społeczne w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców oraz pomaga w promowaniu wsi jako środowiska przyjaznego dla wszystkich.

Zadanie jest związane z realizacją grantu w ramach projektu grantowego pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Operacja pn.: „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Wsi”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Partnerzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe

Wydatki ogółem 15 858,44 zł, w tym koszty kwalifikowalne 13 878,44 zł, wkład własny wynosi 1 980,00 zł.  

Zakres operacji:

 • przygotowanie dań oraz produktów tradycyjnej kuchni regionalnej;
 • zorganizowanie stoiska wystawienniczego i prezentacja dań kuchni regionalnej podczas XX Rykowiska Karpackiego w dniu 26 sierpnia 2018 r.;
 • organizowanie konkursu na najlepszą relację z wydarzenia promocyjnego;
 • promocja operacji podczas XX Rykowiska Karpackiego.

Gmina Zagórz położona jest w południowej części województwa podkarpackiego w powiecie sanockim. Nazywana Gościnną Bramą Bieszczadów, leży w bliskim sąsiedztwie z wschodnimi i południowymi sąsiadami: Ukrainą i Słowacją. Takie położenie sprawia że  13-tysięczna gmina charakteryzuje się wielokulturowością, co stanowi o jej ponadregionalnym znaczeniu, a będąc ostoją tradycji i kultury ludowej, troszczy się o dziedzictwo kulturowe regionu. Stąd Partnerzy KSOW pragną przekazywać wiedzę o walorach kulturowych małej Ojczyzny z pokolenia na pokolenie, pielęgnując je w nowych warunkach cywilizacyjnych.

Głównym celem operacji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa zanikających elementów dziedzictwa kulturowego w postaci tradycyjnej kuchni regionalnej opartej na recepturach pochodzących z wielokulturowego obszaru Gminy Zagórz oraz przekazanie i utrwalenie tego dziedzictwa kulinarnego wśród młodego pokolenia.

Cele szczegółowe: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym dawne, tradycyjne smaki zagórskiego regionu, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja produktów i producentów lokalnych oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru zagórskiego w rozwoju oferty turystycznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przewidywanym efektem długookresowym będzie zachowanie lokalnych tradycji i kultury, kultywowanie tradycji i zwyczajów, pobudzanie aktywności mieszkańców i ich więzi
z miejscem zamieszkania, poprawa wizerunku zewnętrznego Gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego.

Konkurs na relację z wydarzenia promocyjnego w dniu 26 sierpnia 2018 r. pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs na relację z wydarzenia promocyjnego w dniu 26 sierpnia 2018 r. pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”  

Zachęcamy do udziału w konkursie na relację z wydarzenia promocyjnego pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”.

Konkurs jest częścią realizacji operacji pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa smaków regionu i utrwalanie zapomnianych tradycji związanych z kulinariami wielokulturowej gminy Zagórz a także kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej poprzez stworzenie relacji z wydarzenia promocyjnego.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Zagórz. Wiek uczestników: 13-17 lat.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci:

 • Miejsce 1 – tablet
 • Miejsce 2 – głośnik bluetooth
 • Miejsce 3 – przenośny dysk twardy

Termin zgłoszenia: do 16 sierpnia 2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do regulaminu) złożonych do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu. 

Konkurs odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu