Aktualności

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

 

 

Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa , stabilna i perspektywiczna praca. Od 14 października na terenie całego kraju żołnierze będą spotykać się z Polakami i zachęcać ich, by  wstępowali do wojska.

Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie realizowana w formule tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone  z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

Zespoły będą odwiedzać takie miejsca, jak centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki. Nawiązując bezpośrednie kontakty, z klientami i przechodniami,  żołnierze będą rozmawiać o służbie wojskowej, armii, miejscowej jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Zainteresowanym wskażą, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje, wręczą foldery i ulotki. Będą zachęcać, wspierać i doradzać, co zrobić, by nie przegapić ciekawej szansy, a zarazem podjąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję o swojej przyszłości.

Polska armia powinna być liczniejsza, dlatego głównym celem organizatorów kampanii jest zachęcenie młodych ludzi, by planując swoją przyszłość, wzięli pod uwagę możliwość bycia żołnierzem zawodowym. O potrzebach polskich sił zbrojnych mówi się wiele, warto jednak zwrócić też uwagę na korzyści, jakie niesie służba wojskowa: stałość i pewność zatrudnienia, możliwość zdobycia wysoko specjalistycznych kwalifikacji oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego.

Kampania jest odpowiedzią na wzrost społecznego zainteresowania wojskiem i zdobywaniem kompetencji związanych z bezpieczeństwem. Jej celem jest   zwiększenie stanu osobowego polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych (wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej i obronie terytorialnej), w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych −  szeregowych, podoficerów i oficerów.

Szczegółowy plan kampanii i lista miejsc, w których można będzie  w tzw. tygodniach rekrutacyjnych  spotkać żołnierzy i uzyskać potrzebne informacje,  znajdują się  w załączonym  harmonogramie.

Wszystkie niezbędne informacje na temat kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (http://mon.gov.pl/zostan-zolnierzem/). Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z szefami Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i do rozpowszechniania informacji o kampanii.

Rzecznikiem prasowym kampanii w województwie podkarpackim jest por. Romuald Kurzawa (21bsp.oficerprasowy@ron.mil.pl 261155913 lub 691677515)

Zestawienie-punktow-informacyjnych.pdf

 

Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 18 października br. 11 par obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrało z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zagórz okolicznościowe medale Prezydenta RP.

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w „Hotelu nad Osławą” w Zagórzu.

Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Zagórzu w osobach Burmistrza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Różyckiego, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz.

Przy tak szczególnej okazji nie mogło zabraknąć również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu. 

Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP. Miłym dopełnieniem uroczystości stał się występ artystyczny młodzieży przygotowany pod kierunkiem Joanny Pisuli.

W gronie par świętujących Złote Gody znaleźli się:

Czytaj więcej: Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Dobre zmiany na ul. Targowej 5 w Zagórzu!

W ubiegły wtorek tj. 16.10.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku będącego siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz OSP KSRG Zagórz, który dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Zagórz w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu” zyskał na estetyce i funkcjonalności.
Wartość ogólna inwestycji zamknęła się kwotą 1 708 152,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach projektu zrealizowane zostały działania z zakresu modernizacji energetycznej budynku, a także dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie budowy windy wewnętrznej i dostosowania sanitariatów.
Zakres prac: montaż windy wewnętrznej, remont sanitariatów oraz klatki schodowej, remont dachu, docieplenie ścian budynku, docieplenie ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem, docieplenie stropu nad II piętrem budynku wełną mineralną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejących kotłów na kocioł gazowy kondensacyjny, wymianę drzwi w pomieszczeniu kotłowni na drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI-30, wykonanie instalacji klimatyzacji, wymianę części grzejników, montaż zaworów termostatycznych, płukanie i regulację instalacji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Przebudowa budynku umożliwi klientom łatwiejszy i bezpieczny dostęp do usług oferowanych przez OPS, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym i starszym oraz rodzinom z dziećmi.
W ramach projektu zostało zakupione również wyposażenie służące wsparciu działalności klubu samopomocy, tym m.in.: laptop, urządzenie wielofunkcyjne (faks, drukarka, skaner), tablica interaktywna, projektor, stół konferencyjny, wyposażenie kuchni.
Dzięki nowym urządzeniom poprawi się komfort użytkowania obiektu oraz będzie możliwe prowadzenie nowych form pomocy i rozpoczęcie działalności wspomnianego już klubu samopomocy. Obecnie największą przeszkodą jest brak właściwej bazy lokalowej dla tego typu przedsięwzięcia, dzięki powstaniu odpowiednio wyposażonych pomieszczeń oferta ośrodka pomocy społecznej zostanie rozszerzona, a poprzez bardziej skuteczne metody wsparcia zmniejszy się poziom wykluczenia społeczno-ekonomicznego osób korzystających ze wsparcia. Zapewnienie tym osobom dostępu do nowocześnie wyposażonych sal i nowych form zajęć będzie skutkowało wzrostem ich kompetencji społecznych oraz większą aktywnością społeczną.
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.