Aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Zagórz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r."


Więcej informacji TUTAJ

INFORMACJA

W związku z wojewódzkim treningiem systemu wykrywania i alarmowania, na terenie Miasta i Gminy Zagórz w piątek 21 października 2011 r., w godz. 17.00 – 17.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

Za pomocą syren ogłoszone zostaną następujące rodzaje alarmów:

1. Alarm powietrzny – godz. 17.00 – ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

2. Odwołanie alarmu – godz. 17.30 – dźwięk syreny ciągły trwający 3 minuty

Przekazane sygnały będą sygnałami ćwiczebnymi, których nie należy wykonywać praktycznie.

Manewry drużyn OSP

1W dniu 14 października 2011 roku w miejscowości Poraż odbyły się manewry, w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Zagórz. Dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych doskonaliło swoje umiejętności w trzech niecodziennych sytuacjach (pożar, ewakuacja, wypadek samochodowy). W ćwiczeniach brała również udział Państwowa Straż Pożarna, która bacznie obserwowała przebieg ćwiczeń.

Czytaj więcej: Manewry drużyn OSP