Aktualności

Konkurs ofert

mecenat kulturalny 2012 konkurs ofert piecz  Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert "Mecenat kulturalny" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2012 roku.

 Województwo Podkarpackie planuje na konkurs przeznaczyć środki finansowe w wysokości 650 000 zł.

Oferty należy składać do 19 grudnia 2011 r

Więcej informacji TUTAJ

 

Zagórz wśród „Gmin Fair Play”

1ZAGÓRZ/WARSZAWA: 2 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom X edycji konkursu "Gmina Fair Play". Wśród wyróżnionych samorządów nie zabrakło Gminy Zagórz.

Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych tworzą na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawową misją konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Do udziału w X edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wybrała 66 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” nagrodzono 485 gmin.

Czytaj więcej: Zagórz wśród „Gmin Fair Play”

Na ulicy Gubrynowicza jaśniej i bezpieczniej!

ZAGÓRZ: Temat instalacji oświetlenia na tytułowej ulicy był „wałkowany” w zagórskim magistracie przez dwie poprzednie kadencje. Niestety bezskutecznie. Wiele czasu i energii poświęciła temu problemowi radna Dorota Seniuta, która sama przyznaje, że ul. Gubrynowicza nadal tonęłaby w ciemnościach gdyby przysłowiowej kropki nad „i” w sprawie nie postawił obecny burmistrz Ernest Nowak.