Aktualności

Wystawa

Wystawa gopr

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki
informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji TUTAJ

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem ogłasza nabór kandydatów do odbycia KURSU KWALIFIKOWANEGO PIERWSZEJ POMOCY realizowanego w ramach projektu:

Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012”

Warunki uczestnictwa:

  • wiek – ukończone 18 lat,

  • członkostwo w organizacjach o profilu ratowniczym (OSP, GOPR, WOPR, PCK) lub czynna służba w formacjach typu: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna itp.

  • preferowani będą kandydaci z terenu Miasta i Gminy Zagórz

Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów kursantów na miejsce szkolenia. Zajęcia (75 godzin) złożone z części teoretycznej i praktycznej kończą się egzaminem państwowym dającym uprawnienia ratownika. Zgłoszenia (z wyjątkiem kandydatów z jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz!) zawierające: imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania, kontakt telefoniczny i mailowy należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jzuba@zagorz.pl do dnia 19.01.2012r. (włącznie)
Ilość wolnych miejsc - 15. Rekrutacji dokona komisja w składzie:
Jerzy Barszcz – Prezes OSP Łukowe, Robert Gołkowski – Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zagórzu oraz Jerzy Zuba – koordynator projektu. Szczegółowych informacji pod numerem tel. 505 168 353 udziela koordynator projektu.

1

ZAPROSZENIE

Wystawa gopr1

TRUCIZNY Z DOMOWEGO KOMINA

Na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pod tytułem „Trucizny z domowego komina”, mającego na celu uświadomienie mieszkańcom, że spalanie odpadów w piecach oraz kotłach domowych jest źródłem emisji substancji toksycznych do powietrza, które mają wpływ na nasze zdrowie.