Aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu do końca lutego br.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących:


1)stypendiów sportowych dla zawodników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym:

b) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu;

c) reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Zagórz i są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Zagórz;


2)nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:

a) zawodnikom - za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,

b) trenerom - za zasługi w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych oraz za aktywność w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej,

c) innym osobom wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Zagórz.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu tel. 13 46 22 062 wew. 49.

Udany wypoczynek

Dziesięcioosobowa grupa wypoczętej i zadowolonej młodzieży z Gminy Zagórz wróciła z pięknych okolic Krynicy, gdzie aktywnie spędziła wolny czas. Wypoczynek dla naszych dzieci po raz kolejny, przy bardzo dobrej współpracy z naszą gminą, zorganizowany został w Muszynie przez Ks. dr Jana Krynickiego – Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, im. Błogosławionej Karoliny. W zimowisku wzięły udział dzieci rolników, gdzie przynajmniej jedno z rodziców opłaca składki KRUS.

Czytaj więcej: Udany wypoczynek

Szwajcarski grant dla gminy Zagórz!

Blisko 324 000 zł dotacji otrzyma zagórski samorząd na realizację projektu w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Partnerem zagórzan jest szwajcarska gmina Villars-sur-Glâne.

Najważniejszym elementem 20 - miesięcznego projektu będą wizyty studyjne zagórzan w Szwajcarii i Szwajcarów w Zagórzu. W polskiej delegacji znajdą się m.in. członkowie Młodzieżowej Rady Gminy oraz liderzy lokalnych stowarzyszeń. Działania te będą poprzedzone m.in.: 102 - godzinnym kursem języka angielskiego o specyfice samorządowej, warsztatami dziennikarskimi połączonymi ze szkoleniem z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania samorządów lokalnych.

Czytaj więcej: Szwajcarski grant dla gminy Zagórz!

Gmina Zagórz rusza z promocją!

W piątek (3 lutego) w Sali Kameralnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu odbyła się spotkanie podczas którego został zaprezentowany logotyp Gminy, oraz została przedstawiona strategia promocji Zagórza. Ponadto swoją premierę miał utwór „Zagórskie eko’rockowanie” – teledysk w całości dostępny poniżej. Więcej informacji w materiale wideo.

Źródło: esanok.pl