Aktualności

Warto być dobrym

DSCN1772W minionym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Zahutyniu brała udział w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół w całej Polsce brały udział w konkursie na dobre uczynki. Laureaci z każdej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.

Czytaj więcej: Warto być dobrym

Są pieniądze na rozbudowę sieci wodociągowej!

kran 005GMINA ZAGÓRZ: W dniu 4 lipca 2012 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej dla części miejscowości Zagórz i Tarnawa Dolna. Zakres prac obejmuje wykonanie: 40 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 4 przepompowni oraz 1 zbiornika wyrównawczego.
Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S. A. (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych w Jaśle Sp. z o. o. (partner).Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę ponad  7,7 mln zł z czego około 30 % stanowić będzie wkład finansowy Gminy Zagórz. Środki pozabudżetowe na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (Działanie 1.4 Infrastruktura Ochrony Środowiska. Schemat B Zaopatrzenie w wodę) Zakończenie  robót planowane jest na koniec czerwca  2013 r.

Wieczornice zainaugurowały obchody 600 - lecia Zagórza

franklin 25223 czerwca 2012 r. w sali kinowej MGOKiS w Zagórzu,  wieczornicą zainaugurowane zostały obchody 600-lecia Zagórza. Spotkanie rozpoczęło się piosenką o Zagórzu, po której wystąpił Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz - Ernest Nowak. Zgromadzeni goście  wysłuchali referatu Jerzego Tarnawskiego  o historii Zagórza. 

Obejrzeli również występy młodych zagórskich talentów muzycznych nagrodzonych przez Burmistrza  za szczególne osiągnięcia artystyczne w 2011 r., wysłuchali  także kilku wierszy Emilii Kaweckiej. Z okazji przypadającego w tym roku 35-lecia miasta Zagórza,  Burmistrz – Ernest Nowak przygotował  35 kompletow niespodzianek, którymi obdarował przybyłych gości.
Kolejne spotkanie z okazji 600-lecia Zagórza odbyło się 25 czerwca 2012 r.  Gośćmi spotkania była młodzież zagórskich szkół. W tym dniu zostały

Czytaj więcej: Wieczornice zainaugurowały obchody 600 - lecia Zagórza

Kolonia w Muszynie - ogłoszenie MGOPS w Zagórzu

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że został zorganizowany wyjazd dla uczniów (8-16 lat) z Gminy Zagórz na letnią kolonię do Muszyny.  Wypoczynek odbędzie się  w dniach od 28 lipca do 10 sierpnia br.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie (przynajmniej przez jednego z rodziców) pełnego ubezpieczenia KRUS, ponadto odpłatność za kolonię wynosi 200,00 zł od uczestnika.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, w związku z tym o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefonicznie lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5.
Kontakt: Joanna Bryndza tel. (13) 46 23 373 (w. 26).