Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca”

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe
Projekt skierowany jest do osób:
• z niepełnosprawnością,
• zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej
• bezrobotnych
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:
Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Kobiety
Osoby zamieszkałe na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.
Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego
Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim
W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład którego wchodzi:
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania
- poradnictwo indywidualne i grupowe
- stypendia szkoleniowe
- szkolenia zawodowe wg potrzeb
- 6 miesięczne staże zawodowe
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
- zwrot kosztów opieki nad osoba zależną
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
Rekrutacja do I edycji projektu odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów
Kontakt telefoniczny bądź mailowy:
17 8676 291, 668 517 359
zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

INFORMACJA

Nowy quad ratowniczy dla OSP Zagórz

28 grudnia 2020 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu wzbogaciła się o specjalistyczny pojazd ratowniczy typu quad z osprzętem oraz przyczepą do transportu. Cenne wyposażenie pozyskane przez Gminę Zagórz w ramach projektu z wykorzystaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości zostało przekazane zagórskim strażakom podczas skromnej (z uwagi na koronawirusowe obostrzenia) uroczystości. Wśród jej uczestników znaleźli się: Piotr Uruski - Poseł na Sejm RP, Robert Gołkowski – Prezes Zarządu OSP Zagórz, Marcin Szarek – Naczelnik OSP Zagórz oraz Jerzy Zuba – autor i współkoordynator projektu (wspólnie z Pawłem Garko) z ramienia Gminy Zagórz reprezentujący Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka.
Zakup specjalistycznego pojazdu wyposażonego w silnik o pojemności 800 cm sześć. sfinansowano aż w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wymagany wkład własny zapewniła Gmina Zagórz. Nowoczesny i mocny quad z napędem 4x4 wraz ze specjalistycznym osprzętem i przyczepą będzie wykorzystywany w trakcie działań ratowniczych prowadzonych w trudno dostępnym terenie, jak również podczas akcji przeciwpowodziowych. Przedstawiciele zagórskiej społeczności podziękowali posłowi Piotrowi Uruskiemu za możliwość skorzystania z ministerialnego wsparcia, które w wymierny sposób podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Gminę Zagórz.

 

Informacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu

Szanowni Państwo,

Przychodnia Zdrowia informuje, iż w dniach pracy Przychodni w godzinach od 15.00 do 17.00 (w Wigilię w godz. 10.00 - 12.00), prowadzone są badania w zakresie pobierania wymazu z nosogardzieli oraz wykonania szybkiego testu „Panbio COVID - 19Ag Rapid”.

Jeśli pojawiły się u Państwa niepokojące objawy zdrowotne proponujemy wykonanie testu.

Uwaga

Wyniki ujemne nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2 i nie mogą być stosowane jako wyłączna podstawa leczenia lub innych decyzji dot. pacjenta.

Przychodnia nie wydaje zaświadczeń o ujemnym wyniku testu.

Informacje pod nr tel. 793 168 811