Aktualności

Budowa kanalizacji w Olchowej zakończona

Tytułowa inwestycja składająca się z pięciokilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej i trzech przepompowni ścieków obsługujących zabudowę mieszkaniową w miejscowości Olchowa oraz 3 budynki w miejscowości Tarnawa Górna została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa”. Zadanie o łącznej wartości 2 781 663,15 zł otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 338 121 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Uwzględniwszy możliwość odliczenia kosztów inwestycji wynikających z tytułu podatku VAT, zadanie stanowi obciążenie dla budżetu gminnego w wysokości 908 783,22 zł.

Odsłonięcie pomnika NIEZNANEGO KONFEDERATA w Zagórzu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

19 października 2018 r. w Zagórzu przy asyscie wojskowej odbyło się odsłonięcie pomnika NIEZNANEGO KONFEDERATA w Zagórzu. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji poległych Konfederatów Barskich w Sanktuarium "Matki Nowego Życia" w Zagórzu.

W uroczystości udział wzięli m.in. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP, Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki, Wojciech Zając - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz gospodarz gminy Zagórz Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza.

 Zdjęcia dostępne są po rozwinięciu artykułu:

Czytaj więcej: Odsłonięcie pomnika NIEZNANEGO KONFEDERATA w Zagórzu