Aktualności

I N F O R MA C J A

azbestInformuje się mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz, że w terminie do dnia 15 października 2012 r. będą przyjmowane zgłoszenia od właścicieli posesji nie prowadzących działalności gospodarczej, którzy posiadają zdemontowane pokrycia dachowe z eternitu (płyty faliste i płaskie stosowane w budownictwie).
Odpady będą odbierane nieodpłatnie na zlecenie Gminy Zagórz przez specjalistyczną firmę bezpośrednio z posesji. Odbiór odpadów planuje się w miesiącach październik-listopad 2012 r.
Zgłoszenia należy składać na formularzu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorek-piątek od 7.30 do 15.30. Formularze dostępne są również Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, w Referacie Architektury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. Nr 35. Wszelkich informacji w niniejsze sprawie udzieli Pan Mariusz Zagórski – tel. 13 46-22-062 wew. 68.
                        

V Rajd Trzeźwości w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II Honorowemu Obywatelowi Zagórza

rajdW dniu 22 września 2011 r. odbył się jubileuszowy V Rajd Trzeźwości w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II Honorowemu Obywatelowi Zagórza pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Rozpoczęcie Rajdu już tradycyjnie nastąpiło na Placu Obrońców Węzła Zagórskiego, gdzie o godz. 9.00 spotkali się organizatorzy oraz jego uczestnicy.

Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Nasza Przyszłość – Tarnawa Janusz Krajnik, który przedstawił pokrótce cel imprezy oraz historię Rajdu. Przekazał także uczestnikom pozdrowienia i życzenia od Burmistrza MiG Zagórz Ernesta Nowaka. W tym roku data V Rajdu wypadła niemalże dokładnie w 55 rocznicę pierwszego pobytu w Zagórzu Karola Wojtyły – 20 września 1957 r. Przy wtórze pieśni ”Barka”

Czytaj więcej: V Rajd Trzeźwości w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II Honorowemu Obywatelowi...

UWAGA: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (komplet załączników)

W bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata.
W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowaniew wysokości:

Czytaj więcej: UWAGA: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (komplet załączników)