Aktualności

Zagórz wśród „Gmin Fair Play”

1ZAGÓRZ/WARSZAWA: 2 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom X edycji konkursu "Gmina Fair Play". Wśród wyróżnionych samorządów nie zabrakło Gminy Zagórz.

Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych tworzą na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawową misją konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Do udziału w X edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wybrała 66 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” nagrodzono 485 gmin.

Czytaj więcej: Zagórz wśród „Gmin Fair Play”

Na ulicy Gubrynowicza jaśniej i bezpieczniej!

ZAGÓRZ: Temat instalacji oświetlenia na tytułowej ulicy był „wałkowany” w zagórskim magistracie przez dwie poprzednie kadencje. Niestety bezskutecznie. Wiele czasu i energii poświęciła temu problemowi radna Dorota Seniuta, która sama przyznaje, że ul. Gubrynowicza nadal tonęłaby w ciemnościach gdyby przysłowiowej kropki nad „i” w sprawie nie postawił obecny burmistrz Ernest Nowak.

Nasz Zagórz, czyli w kręgu historii i legend

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu złożyła wniosek do programu Promocja literatury i czytelnictwa pt. : Nasz Zagórz, czyli w kręgu historii i legend, w ramach środków przyznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt obejmuje cykl działań skierowanych do dzieci i młodzieży mających na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kreowanie aktywnych postaw kontaktu z książką. Końcowym efektem będzie wydanie dwóch publikacji przygotowanych przez dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum. Dzięki realizacji programu uczniowie będę mogli zapoznać się ze wszystkimi etapami pracy nad książką – począwszy od przygotowania koncepcji, przez gromadzenie materiału, zarówno tekstowego jak i ilustracyjnego, przez tworzenie i redakcję tekstów, aż po opracowanie projektu publikacji i jej przygotowanie do druku.