Piątek, 01 sierpnia 2014 r.• imieniny: Justyna, Nadii

Wyszukaj

Aktualności
Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły, wzór wniosku i załączniki.
Jednocześnie zwracamy uwagę na obowiązek zawiadamiania o zawarciu umowy
z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Obowiązek ten wynika z art.3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

czwartek, 31 lipca 2014 13:09
 
9-10 sierpnia 2014 r. MOKRE: ŚWIĘTO KULTURY NAD OSŁAWĄ

Plakat Swieta Kultury Nad Oslawa 2014

środa, 30 lipca 2014 12:56
 
Fotowoltaika dla prosumentów z Gminy Zagórz! (wypełnij ankietę)

fotowolt small „Prosument” to nazwa programu uruchomionego końcem maja br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).  W jego ramach samorządy mogą starać się o dotację z pożyczką, z przeznaczeniem na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, na budynkach stanowiących własność osób fizycznych bądź też zarządzanych przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.
Realizację programu przewidziano na lata 2014 – 2020. W fazie pilotażowej  przypadającej na okres od 2014 do 2015 r. NFOŚiGW ma do rozdysponowania kwotę 100 mln zł. Warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki finansowe z tej puli jest dysponowanie przez samorząd podpisanych wstępnych umów – oświadczeń woli z właścicielami budynków mieszkalnych lub zarządcami budynków wielorodzinnych, zainteresowanych montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach programu samorząd może otrzymać środki finansowe m.in. na montaż na budynkach prywatnych instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny o maksymalnej mocy do 40 kW.
Dotacja do 40 % kosztów

 

środa, 16 lipca 2014 05:37 Więcej…
 
27 lipca 2014r. - XV ZAGÓRSKI ZJAZD KAPEL LUDOWYCH

Zjazd Kapel 2014 www

wtorek, 22 lipca 2014 09:37
 
Wyniki naboru kandydatów do odbycia kursu i recertyfikacji KPP

FIO logoWyniki naboru kandydatów do odbycia kursu i receryfikacji uprawnień z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy będącego elementem projektu pn. Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej – ”Zielone Bieszczady 2014” realizowanego przez „Zagórskie Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom” ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z listą beneficjentów

poniedziałek, 21 lipca 2014 11:38
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD PROJEKTEM PLANU OCHRONY DLA OBSZARU NATURA 2000 BIESZCZADY PLC180001

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozpoczął prace nad Projektem Planu Ochrony  dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001.
 Dla potrzeb w/w dokumentu,  powołany zostanie Zespół Lokalnej Współpracy w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich istotnych dla obszaru interesariuszy, w tym również przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.  Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie spójnej koncepcji ochrony obszaru, niezbędne do efektywnego wprowadzenia w życie zapisów planu oraz pozyskania akceptacji społecznej dla ochrony obszaru Natura 2000.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakładce Plany Ochrony Obszarów Natura 2000 lub bezpośrednio wprowadzając do przeglądarki internetowej adres: www.krameko.com.pl/rdosrzeszow/.

piątek, 18 lipca 2014 14:03
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 89
Urząd Miasta i Gminy Zagórz
ul.: 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
tel.: 13.46.22.062
fax: 13.492.41.21
urzad@zagorz.pl
Regon: 000687570
NIP: 687-14-44-157
Bank: PEKAO S.A. I Oddział Sanok
Nr konta bankowego: 02 1240 2340 1111 0010 4389 6232