Aktualności

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu informuje, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe wodociągu w miejscowościach Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna. Wodociąg będzie zasilany z ujęcia wody w Zagórzu – Zasławiu.

Lokalizacja wodociągów rozdzielczych oraz możliwość podłączenia budynków mieszkalnych i usługowych będzie wynikała z zainteresowania mieszkańców. Dlatego osoby zainteresowane przyłączeniem swoich budynków do wodociągu prosimy o zgłaszanie się do 15 października 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu celem złożenia oświadczenia w powyższej sprawie. Pozwoli to na dostosowanie dokumentacji projektowej do wymagań i potrzeb mieszkańców. Prace projektowe obejmą jedynie te części miejscowości, w których mieszkańcy będą zainteresowani korzystaniem z wodociągu.

Oświadczenia powinny składać te osoby, które po wybudowaniu sieci wodociągowej  zobowiążą się do wykonania przyłącza do swojego budynku, a następnie podpiszą umowę na dostawę wody. Odbiorcy wody nie będą ponosili kosztów budowy sieci wodociągowej, a jedynie przyłączy do budynków.Podejmując decyzję o przyłączeniu do sieci wodociągowej prosimy o wzięcie pod uwagę, że zasoby wodne w naszym kraju należą do najniższych w Europie. Jest to odczuwalne w studniach, szczególnie w okresach długotrwałych suszy. Również jakość wody z indywidualnych ujęć nie jest najlepsza, co przekłada się to na stan zdrowia mieszkańców.

„Bony na cyfryzację dla MŚP”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Bony na cyfryzację dla MŚP”.

Webinarium odbędzie się 30 września 2021 r. od 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (30 września 2021 r.). 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium. Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących wdrożyć nowe technologie cyfrowe w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnić odporność na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Program webinarium:

1.   Powitanie, program webinarium

2.   Cel działania

3.   Kto może otrzymać wsparcie?

4.   Przeznaczenie  i wysokość wsparcia

5.   Termin naboru

6.   Kryteria oceny projektów

7.   Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.       

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl

Punkt Spisowy w Zagórzu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gminne Biuro Spisowe w Zagórzu uruchomi punkt spisowy dla mieszkańców Zagórza. Zapraszamy wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku w dniu 20 września (poniedziałek) w godz. od 9.00 - 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 37 –  świetlica w Klubie Aktywnego Seniora. 

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i trwa do 30 września br. Pamiętajmy, że aby przystąpić do ankiety należy przygotować PESEL wszystkich domowników. Prosimy też o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki).

Serdecznie zapraszamy.

O Ziemio Polska - Soul Sanok

Utwór powstał do słów Grażyny Brączyk. Dziękujemy Ziemi Polskiej, która wydała wielu znamienitych Rodaków. Dziękujemy za wolność i za tych, którzy tą wolność tworzyli. Za okazaną pomoc w realizacji teledysku dziękujemy: Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Księdzu Kustoszowi Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli Józefowi Niżnikowi; Księdzu Dyrektorowi Caritas Myczkowce Bogdanowi Janikowi; Panu Ernestowi Nowakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz, Panu Adamowi Piątkowskiemu Wójtowi Gminy Solina oraz dr Jarosławowi Serafinowi Dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku.

Realizator projektu Stowarzyszenie Ziemia-Sanocka.pl

Sfinansowano ze środków Fundacji BGK

Zdjęcia do teledysku wykonane zostały między innymi na Ruinach Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu.

Cały utwór można obejrzeć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=dDYaASVepX4

NSP 2021 - do końca spisu zostały już tylko dwa tygodnie

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało tylko dwa tygodnie. Osoby, które jeszcze się nie spisały, powinny to zrobić jak najszybciej, ponieważ spis jest obowiązkowy.

Obowiązek ten wynika z ustawy, a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.

Jeżeli ktoś nie spisał się sam przez internet (spis.gov.pl), bądź infolinię spisową (22 279 99 99), skontaktuje się z nim rachmistrz. Zgodnie z ustawą nie możemy odmówić rachmistrzowi udzielenia informacji.