Aktualności

Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie”

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie”.

Konkurs jest częścią realizacji mikroprojektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Celem konkursu jest:

  • rozpowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem wspólnych historycznych punktów odniesienia,
  • troska o zachowanie w pamięci potomnych postaci zasłużonych dla historii Polski i Słowacji,
  • rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw,
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego kraju.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz miasta Svidník na Słowacji w dwóch kategoriach wiekowych 8-11 i 12-15 lat. 

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 12.11.2019 r. przekazując kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z pracą konkursową do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (pok. nr 35, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz).

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikiem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK - KARTA ZGŁOSZENIA

POGLĄDOWE MODELE PLANU PNIA DRZEWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informacja „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z zamiarem ubiegania się przez Gminę Zagórz o dotację w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania informacji w zakresie gotowych do odbioru ilości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, wytworzonych przez gospodarstwo rolne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego wniosku drogą mailową na adres urzad@zagorz.pl lub dostarczenie do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, Kancelaria Ogólna (parter) do 15 listopada 2019 r. (piątek).

Wniosek do pobrania:

http://zagorz.pl/images/2019/Pazdziernik/wniosek.pdf

Dopłaty 2019: Ruszyła wypłata zaliczek. Także na poczet płatności PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dzisiaj, 16 października, po raz czwarty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz pierwszy zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Zaliczki w 2019 r. przekazywane są polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc. stawki, 85 proc - w przypadku płatności PROW.  

Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej, a przy zaliczkach płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.

Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników.  Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to  ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.

Podkarpackie Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

W piątek 11 października br. w Sanockim Domu Kultury odbyła się uroczysta zbiórka z okazji podkarpackiego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW). Uroczystość stała się pretekstem do uhonorowania osób zasłużonych dla TOAW województwa podkarpackiego okolicznościowymi certyfikatami oraz statuetką generała Władysława Sikorskiego. W gronie wyróżnionych znalazł się m.in. Burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

Dotacje dla przedsiębiorców

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 października 2019 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 24 października 2019 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Czytaj więcej: Dotacje dla przedsiębiorców