Aktualności

Konkurs działaj lokalnie X - 2017 Ogłoszony

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacjabieszczadzka.org

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2017” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji  w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji:  KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X ogłoszenie

Owocne partnerstwo ze Słowakami

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Gmina Zagórz zrealizuje wspólnie ze słowackimi partnerami dwa mikroprojekty o łącznej wartości ponad 172 tys. euro służące promocji bogatych walorów kulturowych i przyrodniczych regionu polsko – słowackiego pogranicza. Efektami działań projektowych będą m.in. nowoczesne narzędzia do promocji atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenach partnerskich samorządów.

Pierwszy z anonsowanych tu projektów nosi tytuł „Polsko-słowackie podróże w czasie” i będzie realizowany wspólnie z Miastem Medzilaborce. Uzyskał on dofinansowanie  z EFRR w kwocie 66 075,60 EUR. Za te środki finansowe zrealizowany zostanie film w formie animacji wykorzystującej technologię 3D, przedstawiający rozwój dziejów Zagórza, ze szczególnym uwzględnieniem wątków wspólnych dla polsko – słowackiego, karpackiego pogranicza. Po stronie słowackiej zostanie zorganizowana rekonstrukcja historyczna działań wojennych z okresu I wojny światowej. Działania po obu stronach granicy mają służyć wyeksponowaniu i wypromowaniu obszarów karpackiego pogranicza Polski i Słowacji wśród mieszkańców i turystów czyniąc je bardziej atrakcyjnym.

„Svidník-Zagórz v aplikácií“ to tytuł drugiego projektu realizowanego przez oba miasta wspólnie  z partnerem wiodącym – Dukla Destination n.o. Zakres porjketu obejmuje m.in. przygotowanie innwacyjnego produktu turystycznego o charakterze transgranicznym, jakim jest aplikacja mobilna. Ten nowoczesny produkt turystyczny będąc nośnikiem informacji o poszczególnych atrakcjach, ma jednocześnie promować rozwój form turystyki inspirowanej róznorodnym i bogatym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu karpat. Dodatkowymi produktami projektu będą także przewodnik turystyczny z mapą w formie drukowanej w trzech wersjach językowych (polska, słowacka, angielska). W ramach projektu zostaną także wybite okolicznościowe monety przedstawiające główne zabytki zarówno po sronie polskiej jak i słowackiej.  W wypadku tego projektu kwota dofinansowania z EFRR wynosi: 80 409,40 EUR. Dodatkowe 4 729,96 EUR to środki pochodzące z budżetu państwa. Partnerzy projektu wniosą do niego wkład własny w wysokości 9459,94 EUR, co w sumie daje łączny budżet w wysokości 94599,30 EUR. Okres realizacji pierwszego projektu kończy się w maju 2018 r a drugiego we wrześniu 2017.

Fitness Day

Puchar Polski PZN amatorów w biegach narciarskich 2016/17

SGB Ultrabiel 11 marca był finałem Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich. Zawodnicy biorący udział w zawodach Ultrabiel na 60 km i 30 km walczyli o punkty do klasyfikacji końcowej pucharu. Wszystkim zmierzono czas po pokonaniu dystansu 30 km i na tej podstawie powstał wspólny ranking. Na zakończenie, gdy podsumowano wyniki z całego sezonu, udekorowano najlepszych.

Pan Tomasz Czech z Poraża reprezentujący Zagórski Klub Narciarski "SOKÓŁ" zajął II miejsce w kategorii mężczyzn w wieku 30-39 lat.

Do Pucharu Polski w tym sezonie zaliczane były wyniki z sześciu biegów: Pucharu Kościeliska, Biegu Popradzkiego, Biegu Podhalańskiego, Biegu Hetmańskiego, Biegu Lotników i SGB Ultrabiel. W klasyfikacji mogli brać udział tylko sportowcy bez aktywnej licencji Polskiego Związku Narciarskiego oraz tacy, którzy nie mają jej minimum od trzech lat. Rywalizacja w Pucharze Polski amatorów odbywała się tylko w kategoriach wiekowych.

Najlepsi w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski PZN amatorów w biegach narciarskich w sezonie 2016/17:

Czytaj więcej: Puchar Polski PZN amatorów w biegach narciarskich 2016/17

Wybory samorządowe - zobacz film i dowiedz się więcej!

Szanowni Państwo w ramach propagowania wiedzy o wyborach Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała i udostępniła filmy edukacyjno-informacyjne dotyczące wyborów samorządowych, które znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod hasłem: WYDARZENIA i tytułem: Wybory samorządowe-zobacz film i dowiedz się więcej! Wyjaśniamy, jak oddać ważny głos, jak głosy przeliczane są na mandaty i jak zgłaszać nieprawidłowości, które mogą się wydarzyć podczas aktu głosowania. Przypominamy, jakie zadania mają samorządy oraz jak działa system informatyczny, wspierający organy wyborcze.

Link do filmuhttp://pkw.gov.pl/336/1/0/20781_Wybory_samorzadowe_-_zobacz_filmy_i_dowiedz_sie_wiecej